Діяльність Комітету

11 жовтня 2021, 10:00

Комітет рекомендує Парламенту прийняти в другому читанні та в цілому проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298)

За дорученням Верховної Ради України та зважаючи на положення частини другої статті 117 і частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування повторно розглянув у другому читанні на засіданні 22 вересня 2021 року проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298), який прийнято Верховною Радою України за основу 4 березня 2021 року (Постанова Верховної Ради України № 1325-IX), із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 6 серпня 2021 року, наданими до остаточної редакції цього законопроекту, запропонованої Комітетом за результатами його розгляду в другому читанні 14 липня 2021 року.

З метою врахування зазначених зауважень народним депутатом України, головою підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування В.Безгіним подано 17 нових пропозицій, що не були предметом розгляду та прийняття рішень на засіданні Комітету 14 липня 2021 року, а також запропоновано переглянути рішення Комітету щодо раніше розглянутих 72-х пропозицій народних депутатів України.

Загалом до законопроекту для підготовки його до другого читання з врахуванням зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України було внесено 2050 пропозицій від 47-ми народних депутатів України, що включені до поданої на заміну порівняльної таблиці законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та невідкликані пропозиції, з яких Комітетом пропонується врахувати 278 пропозицій, врахувати редакційно 184 пропозиції, врахувати частково 93 пропозиції, відхилити 1495 пропозицій.

Комітет вирішив підтримати пропозиції народного депутата України В.Безгіна щодо врахування зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 6 серпня 2021 року; рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні (реєстр. № 4298), прийняти його в другому читанні та в цілому з врахуванням пропозицій народного депутата України В.Безгіна.

У разі прийняття проекту Закону з реєстр. № 4298 в другому читанні та в цілому Верховній Раді України пропонується доручити Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування при підготовці тексту прийнятого закону для підпису Головою Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання.

Також Комітет запропонував рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 1191 Регламенту Верховної Ради України застосувати особливу процедуру розгляду даного законопроекту в другому читанні.