Діяльність Комітету

08 жовтня 2021, 17:14

Секретаріат Кабінету Міністрів України поінформував Комітет щодо виконання вимог Закону України від 26.01.2021 року № 1135-IX "Про всеукраїнський референдум"

 Верховною Радою України 26 січня 2021 року прийнято Закон України "Про всеукраїнський референдум" (№ 1135-IX). Пунктом 3 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 1135-IX передбачено здійснення низки заходів Кабінетом Міністрів України, а також надано доручення Уряду у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом.

Враховуючи зазначене, Секретаріатом Кабінету Міністрів України здійснено моніторинг стану виконання центральними органами виконавчої влади відповідних завдань, у тому числі щодо підготовки проектів актів та надано Комітету інформацію про виконання положень Закону № 1135-IX.

За інформацією Секретаріату Кабінету Міністрів України, на виконання пункту 5 частини четвертої статті 52 Закону № 1135-IX прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 852 "Деякі питання відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю чи майну члена окружної, дільничної комісії з всеукраїнського референдуму у зв’язку з виконанням обов’язків члена комісії, в тому числі витрат на відрядження".

Разом з тим, як зазначається Секретаріатом Кабінету Міністрів України, стосовно виконання абзацу другого частини третьої статті 65 Закону№ 1135-IX Міністерство фінансів України повідомило про те, що у разі оголошення всеукраїнського референдуму та прийняття Урядом рішення про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму фінансування відповідних витрат здійснюватиметься відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415.

Водночас, на виконання абзацу другого пункту 3 частини першої статті 66 та частин першої, четвертої статті 67 Закону № 1135-IX Міністерством економіки України подано на розгляд Уряду проекти постанов Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку оплати або відшкодування вартості послуг, наданих виборчим комісіям, комісіям з всеукраїнського референдуму" (22 вересня 2021 року прийнято на засіданні Уряду з доопрацюванням) та "Про затвердження Порядку оплати праці членів комісій з всеукраїнського референдуму".

На виконання підпункту 1 пункту 3 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 1135-IX Кабінетом Міністрів України подано на розгляд Верховної Ради України проекти законів України "Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про всеукраїнський референдум" (реєстр. № 5875 від 30 серпня 2021 року) та "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" (реєстр. № 5874 від 30 серпня 2021 року).

Також, на виконання підпункту 4 пункту 3 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 1135-IX Міністерству юстиції України доручено забезпечити подання відповідної інформації для включення до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів за 2021 рік.