Діяльність Комітету

13 вересня 2021, 08:58

Комітет рекомендує Парламенту законопроект про особливості стимулювання регіонального розвитку (реєстр. № 5649) за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу

  За визначенням Кабінету Міністрів України законопроект подано з метою удосконалення механізмів стимулювання розвитку регіонів та окремих типів територій, встановлення критеріїв для територій, що потребують особливої уваги з боку держави та застосування спеціальних заходів стимулювання їх розвитку на основі програмно-цільового підходу до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку.

До Комітет надійшли висновки від Комітету з питань екологічної політики та природокористування, Комітету з питань транспорту та інфраструктури, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України. Також свою позицію висловили Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та «Українська асоціація районних та обласних рад». Було отримано низку пропозицій до законопроекту від Інституту законодавства Верховної Ради України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України, Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Дані пропозиції будуть обговорені Комітетом під час підготовки законопроекту до другого читання (у разі його прийняття за основу).

За наслідками загального обговорення Комітетом було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про особливості стимулювання регіонального розвитку» (реєстр. № 5649), поданий КМУ, прийняти в першому читанні за основу.