Діяльність Комітету

18 червня 2020, 14:45

Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр. №3612), поданий Президентом України

 
Президентом України подано на розгляд  Верховної Ради України проект Закону України про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612), яким запропоновано визначити правові засади здійснення народного волевиявлення через всеукраїнський референдум, порядок призначення, організації та проведення всеукраїнського референдуму, фінансово, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення підготовки та проведення всеукраїнського референдуму, встановити правові наслідки всеукраїнського референдуму, порядок оскарження порушень законодавства про всеукраїнський референдум.

Положеннями статті 3 законопроекту пропонується, що предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом України або окремими його положеннями. Разом з тим, не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання: що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; щодо законопроектів з питань податків, бюджету, амністії; віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Законопроектом передбачено, що кожний виборець на конкретному всеукраїнському референдумі може реалізувати право голосу на дільниці з всеукраїнського референдуму шляхом надання бюлетеня для голосування у паперовій формі або шляхом електронного голосування в порядку, визначеному законом.

Крім того, згідно із положеннями законопроекту, виборець може реалізувати своє право підтримки ініціативи проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою шляхом підпису підписного листа у паперовому вигляді, подання заяви до регіонального чи територіального представництва Центральної виборчої комісії або в електронній формі засобами автоматизованої інформаційно-аналітичної системи в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Для реалізації мети законопроекту суб’єктом права законодавчої ініціативи запропоновано внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про політичні партії в Україні», «Про Центральну виборчу комісію», «Про запобігання корупції» та «Про Конституційний Суд України».

 На пленарному засіданні Верховної Ради України 18 червня 2020 року проект Закону України про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612) прийнято Парламентом за основу. При цьому Верховна Рада України доручила Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.