Діяльність Комітету

10 червня 2020, 12:30

Комітет до 18 червня включно приймає пропозиції та поправки від суб'єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. №3485), підтриманого Верховною Радою України у першому читанні за основу

Метою даного законопроекту є усунення прогалин та неузгодженостей чинного Виборчого кодексу України, кореляція строків, спрощення виборчих процедур та їх уніфікація задля забезпечення дотримання міжнародних стандартів проведення виборів.

Основні зміни до Виборчого кодексу України, які передбачає законопроект:

-  проведення позачергових, проміжних, перших, додаткових місцевих виборів двічі на рік – в останню неділю березня та останню неділю жовтня;

-  запровадження можливості паралельного використання інноваційних технологій у виборчому процесі, зокрема, щодо голосування виборців на виборчій дільниці за допомогою технічних засобів та програмних засобів, проведення підрахунку голосів виборців тощо;

-  запровадження можливості використання у виборчому процесі електронних сервісів, зокрема, передбачено альтернативну можливість подачі документів (в режимі онлайн) для реєстрації кандидатів, їхніх довірених осіб, офіційних спостерігачів, внесення подань щодо кандидатів для включення до складу виборчих комісій, їх заміни, а також подання до виборчих комісій скарг та фінансової звітності про надходження та використання коштів виборчих фондів;

-  деталізація повноважень регіональних та територіальних представництв Центральної виборчої комісії, зокрема, пропонується виокремити організаційну складову повноважень виборчих комісій, поклавши на територіальні представництва функції щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності виборчих комісій нижчого рівня;

-  унормування наслідків для виборчого процесу в разі введення воєнного або надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях;

-  запровадження механізмів боротьби із "двійниками" на виборах Президента України;

-  узгодження кількості виборчих регіонів на виборах народних депутатів України та максимальної кількості кандидатів, які можуть бути висунуті в кожному з них;

-  встановлення моменту в часі, коли визначається вид виборчої системи, за якою будуть проводитись відповідні місцеві вибори, із закріпленням норми про її незмінність до встановлення результатів відповідних виборів;

-  удосконалення регламентації територіальної організації місцевих виборів;

-  усунення неузгодженостей у порядку формування складу територіальних виборчих комісій та збільшення строків їх формування за межами виборчого процесу;

-  конкретизації окремих положень, що стосуються висування та реєстрації кандидатів на місцевих виборах;

-  надання правової визначеності питанню одночасного висування кандидатів на відповідних місцевих виборах;

-  удосконалення механізмів відмови в реєстрації кандидатів на місцевих виборах;

-  усунення прогалин та неузгодженостей у частині підрахунку голосів виборців, встановлення підсумків голосування та результатів виборів.

 Законопроект носить комплексний характер і окрім Виборчого кодексу України спрямований на вдосконалення положень ще семи законів України:

·        «Про Державний реєстр виборців»

·        «Про державну службу»

·        «Про запобігання корупції»

·        «Про Центральну виборчу комісію»

·        Кодексу адміністративного судочинства України

·        Кодексу України про адміністративні правопорушення

·        Кримінального кодексу України

Із повним текстом проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстр. №3485) можна ознайомитись за посиланням http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68847