Діяльність Комітету

21 травня 2020, 10:53

Верховною Радою України схвалено в першому читанні за основу проект Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» (реєстр. №2698)

Верховною Радою України схвалено в першому читанні за основу проект Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку»  (реєстр. №2698).

Авторами законопроекту є народні депутати України - члени Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Законопроект спрямований на імплементацію в законодавство України  консолідованої версії Регламенту (ЄС) №305/2011 Європейського Парламенту і Ради щодо встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельної продукції.

Прийняття законопроекту сприятиме:

- гармонізації національного законодавства з європейським;
- створенню умов для вільного пересування товарів та послуг на ринку;
- підвищенню інвестиційної привабливості України;
- підвищенню безпеки і надійності будівель та споруд;
- з
апровадженню механізмів забезпечення взаємозв’язку нормативних вимог до інженерних та конструктивних систем споруд та будівельної продукції;
- у середньостроковій перспективі - законопроект спростить доступ до інших глобальних ринки та збільшить привабливість держави для локалізації виробництва.