Діяльність Комітету

06 лютого 2020, 18:00

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ініціював перед Радою Європи обговорення у страсбурзькому форматі концептуальних засад найбільш актуальних законопроектів майбутньої конституційної реформи

  Підтримуючи та всіляко сприяючи подальшому розгортанню реформи децентралізації влади, в тому числі проведенню такого ключового її етапу як внесення змін до Конституції України, Комітет не менш нагальною вважає роботу з імплементації цих змін в українське законодавство. Від якості цієї роботи, повноти відображення основоположних конституційних приписів у великому масиві розгалужених і детальних норм законів, що будуть застосовуватися на практиці, безпосередньо залежить успіх реформи, її позитивні результати.

Зважаючи на зазначене, Комітет звернувся до Ради Європи з пропозицією провести у березні 2020 року у місті Страсбург (Французька Республіка) грунтовне обговорення підготовлених Урядом України концептуальних засад проектів законів про місцеве самоврядування в Україні та про префектів для з’ясування їх відповідності стандартам Ради Європи. Окрім концептуальних засад даних проектів законів, планується також обговорити основні положення проекту Закону про місто Київ - столицю України (реєстр. № 2143-3).