Діяльність Комітету

11 жовтня 2019, 09:00

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування заслухав інформацію про діяльність провідних асоціацій органів місцевого самоврядування України

 
Президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська Асоціація районних та обласних рад», голова Харківської обласної ради Сергій Чернов головними пріоритетами діяльності даної Асоціації назвав реформування місцевого самоврядування, місцевий і регіональний розвиток, публічні фінанси, соціальні питання, земельні відносини та природокористування, запобігання та протидію корупції. З метою реалізації зазначеного кола завдань в Асоціації здійснюється нормотворча діяльність, готуються звернення до інститутів державної влади, організовується обмін досвідом та кращими практиками, а також проводиться інформаційно-роз’яснювальна та просвітницька робота. С.Чернов зазначив, що члени Асоціації чітко усвідомлюють, що на часі другий етап реформи децентралізації влади, який має охопити субрегіональний і регіональний рівні та призвести до укрупнення районів, створення виконавчих органів районних і обласних рад, кардинальну зміну функцій місцевих органів виконавчої влади з наділенням їх повноваженнями контрольно-наглядового характеру на зразок тих, які мають префекти у Франції тощо.

Діяльність Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)», який впроваджується цією Асоціацією, представив Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Він звернув увагу народних депутатів України на аналітичний звіт Асоціації «Місцеве самоврядування. 2018 рік» та виступив із презентацією «АМУ: 27 років на захисті інтересів громад», у якій розповів присутнім про мету, завдання, структуру та механізми роботи Асоціації, а також про реалізацію Проекту ПУЛЬС. О.Слобожан окремо зупинився на діяльності Асоціації міст України з представлення інтересів територіальних громад та веденні діалогу від їх імені з Парламентом України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України і висловив подяку народним депутатам - членам Комітету за розгляд пропозицій Асоціації до проекту Державного бюджету України на 2020 рік та їх передачу до Бюджетного Комітет, а також за реєстрацію законопроекту, що стосується місцевого акцизу з пального.

Про діяльність Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Комітету поінформував Голова Асоціації Микола Фурсенко, який наголосив на її ключових завданнях із впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, участі у консультаціях щодо планів об’єднання територіальних громад, розробленні та реалізації державної регіональної політики стосовно розвитку сільських територій, реформуванні виборчого законодавства в частині місцевих виборів тощо. Серед заходів, які сприятимуть досягненню кінцевої мети діяльності Асоціації – забезпеченні сталого розвитку сільських територій, – Голова Асоціації відзначив налагодження постійної взаємодії з Комітетом з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відповідно до Закону України про асоціації органів місцевого самоврядування, внесення доповнень до Регламенту Верховної Ради України щодо взаємодії з всеукраїнськими асоціаціями, встановлення механізму співпраці з Урядом України у форматі спільного органу, поновлення державної фінансової підтримки статутної діяльності всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування тощо.

Голова Асоціації об'єднаних територіальних громад Олександр Корінний стратегічною метою діяльності цієї Асоціації визначив формування сприятливого правового середовища для об’єднаних територіальних громад. Для її досягнення Асоціація активно сприяє становленню та розвитку об’єднаних територіальних громад як основи майбутньої цілісної системи потужного і дієвого місцевого самоврядування в Україні, створенню нової моделі діалогу між територіальними громадами та владою. При цьому Асоціація послідовно і наполегливо впроваджує принципи і підходи, на яких засновані та діють асоціації місцевих та регіональних влад у країнах Європи.