Діяльність Комітету

03 липня 2019, 15:00

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує парламенту України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення та статутної нормотворчості» (реєстр. № 10158)

  Законопроект був розроблений Робочою групою Комітету з метою полегшення реалізації громадянами конституційного права на участь у вирішенні питань місцевого значення та підвищення ролі статутів територіальних громад у системі локальних нормативно-правових актів.

Під час розгляду питання члени Комітету взяли до уваги, що:

- Комітет з питань бюджету вказав, що законопроект має вплив на показники державного бюджету (може призвести до збільшення видатків). У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2019 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2020 року, а після 15 липня 2019 року – не раніше 1 січня 2021 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону);

- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України зазначає, що певна частина запропонованих законопроектом змін здатна покращити правове регулювання відповідних правовідносин і заслуговує на підтримку. Разом з тим, частина положень законопроекту побудована на підходах, які не поділяються Головним управлінням, зокрема щодо позбавлення права брати участь в загальних зборах за місцем проживання з ухвальним голосом іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території відповідної громади; щодо необхідності закріплення на законодавчому рівні основоположних для всіх територіальних громад принципів проведення загальних зборів, місцевих ініціатив, громадських слухань; щодо покладення на Мінрегіон повноважень здійснювати експертизу статутів територіальних громад на відповідність Конституції та законам України та вживати відповідні заходи реагування; щодо визначення статутом територіальної громади порядку організації і проведення звітування депутатів місцевих рад попри висловлену експертами Ради Європи тезу, що відносини між депутатами місцевих рад та виборцями «не мають регламентуватися незмінними стандартами, а повинні базуватися на ініціативах цих двох сторін, що має всіляко заохочуватися, а не встановлюватися законом»; щодо відсутності визначення принципу повсюдності місцевого самоврядування, запропонованого законопроектом, тощо.  Головне управління дійшло висновку, що законопроект за результатами розгляду у першому читанні доцільно повернути на доопрацювання.

Також до уваги було взято інформацію, що на запит Комітету та в рамках впровадження проекту Ради Європи «Сприяння участі громадян у демократичному процесі прийняття рішень в Україні» надано висновок, яким законопроект вважається позитивним кроком на шляху до систематизації чинного законодавства про місцеве самоврядування з точки зору функціонування «представницьких» органів, таких як міські ради, й «участі» громадян в управлінні місцевими справами через інструменти громадської участі. При цьому, особливо заслуговує  схвалення, на думку експертів Ради Європи, доповнення терміном «повсюдність» списку основних принципів місцевого самоврядування та встановлення вимоги до органів місцевого самоврядування прийняти статут територіальної громади, у якому зазначено мету та засоби місцевого самоврядування на рівні громади. В той же час, в експертному висновку висловлюється низка рекомендацій щодо можливих покращень положень законопроекту, зокрема, доповнення його положеннями щодо «партисипативного бюджетування» («громадського бюджету»), встановлення необмеженого кола осіб, які можуть брати участь у різних демократичних процесах, визначення більш чітких меж повноважень місцевої ради й органів самоорганізації населення, які можуть існувати в її межах.

До Комітету надійшла позиція Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», яка повідомила про підтримку законопроекту, а наявні зауваження – уточнення процедури перевірки статутів територіальних громад, доповнення перехідних положень, узгодження з Європейською хартією місцевого самоврядування – вважає за можливе врахувати під час підготовки законопроекту до розгляду парламентом у другому читанні.

У листі Всеукраїнської громадської організації «Асоціація сприяння самоорганізації населення», вказується, що законопроект, хоча і містить низку прогресивних нововведень, проте потребує ретельного доопрацювання з метою збереження інституту конференцій жителів за місцем проживання як альтернативи загальним зборам, встановлення критеріїв правомочності загальних зборів, розширення повноважень загальних зборів, доповнення переліку осіб, що мають право брати участь в загальних зборах та вносити місцеві ініціативи, іноземцями та особами без громадянства тощо.

З’ясувавши позиції народних депутатів України – членів Комітету та всебічно обговоривши питання, Комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення та статутної нормотворчості» (реєстр. № 10158), внесений народними депутатами України н.д. С.Власенком, О.Ледовських, С.Кудлаєнком, О.Бойко, Л.Зубачем, Ю.Бубликом, А.Шкрум, Е.Матвійчуком, О.Дехтярчуком,  В.Гуляєвим,  О.Гончаренком, В.Курилом, А.Рекою та М.Федоруком, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.