Діяльність Комітету

14 березня 2019, 15:55

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Кудлаєнко взяв участь у круглому столі: «Державна служба в системі забезпечення національної безпеки України»

Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Кудлаєнко взяв участь у круглому столі: «Державна служба в системі забезпечення національної безпеки України», який проводився Філософським факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка спільно з Національним агентством України з питань державної служби.

У своєму вітальному слові Сергій Кудлаєнко вказав, що 1 травня виповниться три роки з дня набрання чинності Закону України «Про державну службу». Розроблення та прийняття цього Закону передбачалося багатьма вітчизняними та спільними з Європейським Союзом програмними документами щодо законодавчого забезпечення реформ в Україні. Зокрема, Угодою про фінансування Контракту для України з розбудови держави, Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС тощо.

Тому сьогодні, оглядаючи та оцінюючи пройдений шлях, ми вже можемо говорити про позитивні та негативні моменти практики його застосування.

До безумовної переваги можна віднести деполітизацію державної служби. Так, зі сфери дії Закону були виведені політичні посади та посади патронатної служби і сьогодні державний службовець під час виконання своїх обов’язків не зобов’язаний виконувати доручення працівників патронатної служби. Також очевидні позитиви стосуються:

запровадження принципу політичної неупередженості державних службовців як одного з ключових принципів державної служби, що передбачає мінімізацію впливу політиків на професійну діяльність державних службовців;

запровадження посад державних секретарів міністерств, які є керівниками державної служби в цих органах;

визначення єдиних умов вступу на державну службу шляхом проведення відкритого конкурсу;

створення Комісії з питань вищого корпусу державної служби для проведення конкурсів на вакантні посади державної служби категорії «А»;

посилення гарантій використання державної мови державними службовцями під час проходження державної служби;

запровадження щорічного публічного звітування керівників органів виконавчої влади про підсумки діяльності відповідного органу;

запровадження щорічного оцінювання результатів службової діяльності державного службовця (замість колишньої процедури атестації);

створення нових підходів до оплати праці державних службовців, які ґрунтуються на суттєвому посиленню ролі посадового окладу в структурі заробітної плати та оптимізації кількості її складових;

визначення вичерпного переліку підстав для припинення державної служби.

Разом з тим, заступник Голови Комітету відзначив, що попри всі наведені вище позитивні моменти цей Закон, як, до речі, і будь-який інший, не є абсолютно досконалим і потребує постійного моніторингу, аналізу і копітких зусиль з його вдосконалення. В тому числі зі сторони Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, який є головним в системі парламентських комітетів щодо здійснення законопроектної роботи у сфері публічної служби.

Так, на засіданні Комітету, що відбулося 27 лютого 2019 року, в рамках здійснення контрольної функції було розглянуто питання про стан реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки. За наслідками розгляду даного питання члени Комітету констатували, що забезпечення належної якості управління та успішне просування реформи державної служби в Україні потребує від Уряду вжиття низки заходів щодо:

подальшого реформування системи оплати праці державних службовців, визначення Національного агентства України з питань державної служби органом, уповноваженим формувати державну політику у цій сфері;

комплексного функціонального обстеження органів виконавчої влади з метою усунення дублювання їх повноважень та виконання ними невластивих функцій, прискорення з цією метою розробки нового Закону України про Кабінет Міністрів України та центральні органи виконавчої влади;

узгодження із Законом України «Про державну службу» спеціальних законодавчих актів з метою уніфікації законодавчого регулювання проходження державної служби в різних державних органах;

прискорення оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «А»;

ефективного використання кадрового потенціалу новостворених директоратів щодо аналізу політики у ключових сферах проведення реформ.

Водночас наголошувалося, що на сьогодні дуже важливо завершити процес імплементації Закону України «Про державну службу». Адже без професійної, ефективної, політично неупередженої, сталої державної служби неможливе проведення інших реформ, оскільки саме чиновники відповідальні за їх реалізацію.

 Участь у заході взяли народні депутати України, члени Уряду, представники органів виконавчої влади, викладачі, науковці та експерти у сфері державної служби.