Діяльність Комітету

25 лютого 2019, 17:11

Народні депутати України, голови підкомітетів Комітету Микола Федорук, Олена Бойко та Юрій Бублик взяли участь у консультаційній зустрічі з питань санкційних механізмів стосовно місцевих виборних представників (дострокового припинення повноважень сільських, селищних, міських голів та представницьких органів місцевого самоврядування (рад) в Україні).

Метою зустрічі є досягнення консенсусу стосовно принципів та механізмів підзвітності місцевих виборних представників та змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою Микола Федорук зазначив, що питання відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування та сільських, селищних, міських голів, в тому числі дострокове припинення повноважень, врегульовано виключно на рівні закону і вдосконалення такого регулювання необхідно зробити в ході законодавчих змін, не вдаючись до складних і тривалих правил конституційного процесу, що значно полегшує наше завдання. Голова підкомітету висловив низку конкретних зауважень до чинних положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», які стосуються дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови за рішенням ради та повідомив, що з часу проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року і на даний момент у 22-х областях держави зафіксовано 58 випадків дострокового припинення повноважень голів за рішенням відповідних рад, тобто загалом в Україні це відбувається приблизно раз на три тижні. Микола Федорук наголосив, що є необхідність більш системно врегулювати дане питання і напрацювати текст нового законопроекту, врахувавши при цьому як європейські підходи в аналогічних ситуаціях, так і вітчизняний досвід гармонізації діяльності інститутів місцевого самоврядування. Голова підкомітету ознайомив учасників з пропозиціями про часові та кількісні обмеження ініціатив щодо дострокового припинення повноважень місцевої ради та сільського, селищного, міського голови, можливості дострокового припинення повноважень сільської, селищної, міської ради у разі поновлення відповідного голови на посаді за рішенням суду, включення рішення ради про недовіру голові до механізму дострокового припинення його повноважень, надання територіальній громаді виключного права шляхом місцевого референдуму достроково припиняти повноваження місцевої ради та відповідного голови. На думку М.Федорука обговорення цих пропозицій є актуальним на сьогодні в умовах реформи децентралізації влади і передачі повноважень на місця, адже чим більше повноважень виконуватимуть органи місцевого самоврядування, тим суворішими мають бути вимоги до стабільності, передбачуваності, ефективності здійснюваних ними управлінських функцій.
Голова підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії Олена Бойко наголосила, що погоджується з висновком про актуальність і важливість врегулювання проблем відповідальності місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на законодавчому рівні. Голова підкомітету підкреслила, що окрім удосконалення базового закону системи місцевого самоврядування треба говорити і про зміни до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» в частині нагляду і контролю, продовження роботи над законодавчими ініціативами щодо організації і проведення місцевого референдуму, підготовки нової законодавчої основи проведення чергових місцевих виборів 2020 року, належного забезпечення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування тощо.
Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування Юрій Бублик зазначив, що на власному досвіді відчув недосконалість окремих положень базового закону,  можливість їх використання правоохоронними органами для тиску на загальнообраного територіальною громадою голову. Голова підкомітету вказав, що підтримує пропозиції щодо недопущення дострокового припинення повноважень  ради і голови у перший та останній рік їх повноважень, обмеження частоти розгляду відповідних питань один раз на рік, а також поділяє точку зору про те,  що територіальна громада має бути єдиним суб‘єктом припинення повноважень голови шляхом місцевого референдуму. Водночас питання ініціювання даного референдуму, контролю за діяльністю як ради, так і голови з метою запобігання  зловживань з однієї та іншої сторони має стати предметом роботи з удосконалення чинного законодавства.
Учасниками консультаційної зустрічі були Керівник Департаменту демократичного врядування Генерального директорату – ІІ з питань демократії, Генеральний секретаріат Ради Європи Даніель Попеску, Спеціальний посланник з питань реформ в Україні Уряду Німеччини Георг Мільбрадт, представники Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Центральної виборчої комісії, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, експерти. Запрошені наголошували, що немає єдиної європейської моделі дострокового припинення повноважень голів та депутатів місцевих рад і що таке припинення не є поширеним у європейських країнах, зауважували, що процедура припинення таких повноважень не повинна бути довготривалою і складною та водночас потребує визначеності, чіткості та повинна забезпечувати захищеність виборних органів і посадових осіб місцевого самоврядування від свавільних дій влади, а також обговорили проблематику їх політичної, адміністративної та демократичної підзвітності, зауваживши, що неврегульованість даної проблеми перетворюється сьогодні на суттєву перешкоду та дестабілізуючий чинник ефективного виконання органами місцевого самоврядування всього комплексу повноважень, отриманих у ході впровадження реформи децентралізації публічної влади.
Зустріч відбулася за спільної ініціативи Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні».