Діяльність Комітету

19 листопада 2018, 17:02

Голова підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування Альона Шкрум взяла участь у тематичних зустрічах з питань застосування окремих норм законодавства у діяльності виконавчих апаратів місцевих рад

 

Під час свого виступу А.Шкрум поінформувала посадових осіб місцевого самоврядування про процедуру розгляду та основні новели поданого народними депутатами України – членами Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування  проекту Закону про службу в органах місцевого самоврядування (реєстр. № 8369).

Зокрема, А.Шкрум наголосила, що поданий законопроект розроблено на виконання Угоди про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна», Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони,  та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, а також Угоди про фінансування Контракту для України з розбудови держави.

 З метою виконання зазначених міжнародних зобов’язань, з огляду на необхідність продовження реформи місцевого самоврядування та подальшого забезпечення процесу децентралізації публічної влади законопроектом передбачається:

– врегулювання статусу службовців місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування та основних питань проходження ними служби;

– забезпечення політичної нейтральності службовців місцевого самоврядування;

– адаптація правових основ служби в органах місцевого самоврядування до концептуальних підходів, закладених у Законі України «Про державну службу»;

– переведення посад керуючих справами виконавчих комітетів рад із категорії виборних посад до категорії службовців із передачі їм значної частини кадрових повноважень, які на сьогодні належать місцевим головам, що дозволить зменшити політичний вплив на призначення та звільнення службовців місцевого самоврядування;

– визначення відкритого конкурсу основною процедурою для вступу на посаду службовця місцевого самоврядування та просування по службі.

Захід відбувся 19 листопада 2018 року за ініціативи комітетів Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, з питань запобігання і протидії корупції, Апарату Верховної Ради України, за участю представників Національного агентства України з питань державної служби,  Національного агентства з питань запобігання корупції, Української асоціації районних і обласних рад, Асоціації міст України, проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні»  (ПУЛЬС).