Діяльність Комітету

17 липня 2018, 09:51

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування під час восьмої сесії Верховної Ради України VIII скликання здійснював законопроектну функцію відповідно до чинного законодавства України на основі законності, гласності, наукової обґрунтованості та вільного обговорення.

 Загалом впродовж восьмої сесії було проведено 12 засідань Комітету, з них 11 планових та 1 позапланове, на яких розглянуто 100 питань різної спрямованості в розрізі виконання Комітетом законопроектної (33), організаційної (49) та контрольної функцій (18). На цих засіданнях було розглянуто 37 законопроектів (в т. ч. 10 проектів постанов з питання призначення позачергових виборів до органів місцевого самоврядування та 10 проектів постанов з питань адміністративно-територіального устрою, внесених народними депутатами України – членами Комітету) щодо яких Комітет визначався головним і 2 проекти законів України, головним з підготовки яких був інший комітет Верховної Ради України.
За даний періоду Парламент України прийняв 2 закони з питань, що належали до предмету відання Комітету, а саме:
- від 22.03.2018 № 2376-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових»;
- від 03.04.2018 № 2379-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення».
Також було прийнято 7 постанов Верховної Ради України з питань адміністративно-територіального устрою, що теж належать до предмету відання Комітету:
- від 13.03.2018 № 2333-VIII «Про перейменування села Чубівка Смілянського району Черкаської області»;
- від 13.03.2018 № 2332-VIII «Про перейменування села Падалки Полтавського району Полтавської області»;
- від 13.03.2018 № 2331-VIII «Про перейменування села Дібрівка Брусилівського району Житомирської області»;
- від 13.03.2018 № 2330-VIII «Про перейменування села Сірники Перемишлянського району Львівської області»
- від 13.03.2018 № 2329-VIII «Про перейменування села Глибока Богородчанського району Івано-Франківської області»
- від 13.03.2018 № 2328-VIII «Про перейменування села Велятин Хустського району Закарпатської області»
- від 13.03.2018 № 2327-VIII «Про перейменування села Черепівка Недригайлівського району Сумської області».

Підкомітет з питань місцевого самоврядування за період роботи восьмої сесії запропонував для обговорення на засіданнях Комітету 5 проектів законів України, головним з підготовки яких визначався Комітет.
Так, на засіданні Комітету 21 березня 2018 року було розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення гласності та відкритості місцевих рад» (реєстр. № 7071), внесений народними депутатами України  О.Дубініним, В.Шевченком В.Л., що передбачав, зокрема, допуск усіх бажаючих громадян до засідань органів місцевого самоврядування. Констатуючи важливість предмету регулювання даного законопроекту, Комітет, тим не менш, дійшов висновку щодо доцільності його повернення суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Серед аргументів на користь такого рішення називалась сумнівність виконання на практиці припису про доступ абсолютно всіх бажаючих, оскільки це не враховує відповідні можливості приміщень та може спричинити блокування роботи місцевих рад. Також положення законопроекту щодо обов’язкової публікації стенографічних бюлетенів засідань ради, її рішень у друкованих засобах масової інформації в умовах дії Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» видаються недостатньо обгрунтованими. 
Комітет підтримав законодавчу ініціативу народного депутата України Ю.Бублика щодо врегулювання неузгодженості при застосуванні положень частин третьої та дев’ятої статті 51, статті 53 та частини 2 статті 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» по відношенню до посади заступника голови районної у місті ради у його статусі як депутата цієї ради та одночасно як члена її виконавчого комітету. Відповідний проект Закону України про внесення змін до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо узгодження окремих норм, які стосуються складу виконавчого комітету районної у місті ради (реєстр. № 5291) було розглянуто на засіданні Комітету 4 квітня 2018 року та рекомендовано Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.
На вищевказаному засіданні також було розглянуто проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо звітування сільського, селищного, міського голови перед відповідною територіальною громадою (реєстр. № 5340), співавторами якого були народні депутати України Ю.Бублик та А.Река і яким передбачалося встановити чітку регламентацію звітування сільських, селищних, міських голів. Проте даний законопроект не знайшов підтримки наукової експертизи та фахівців Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», на думку яких така регламентація на рівні закону є зайвою і для цього цілком достатньо локального нормативного регулювання з огляду на принципи організаційної та правової самостійності здійснення місцевого самоврядування. За наслідками розгляду в першому читанні даний законопроект Комітет вирішив повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
На засіданні Комітету 18 квітня 2018 року було розглянуто два законопроекти, що належали до відання підкомітету з питань місцевого самоврядування. Так, проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо поєднання економічної, соціальної та екологічної складових у програмах розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць)» (реєстр. № 7093), поданий народним депутатом України О.Недавою, передбачав внесення змін до 5 статей цього Закону із приведенням термінології в питаннях розвитку адміністративно-територіальних одиниць до вимог міжнародного законодавства. Не заперечуючи самої ідеї зміни регулюючих норм, народні депутати України – члени Комітету звернули увагу на суттєві техніко-юридичні помилки у законопроекті та підтримали пропозицію щодо необхідності його повернення суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Аналогічний висновок щодо доопрацювання Комітет ухвалив і стосовно проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо уточнення повноважень органів місцевого самоврядування)» (реєстр. № 5334), внесеного народним депутатом України Ю.Одарченком, що мав на меті уточнення розподілу повноважень між місцевими радами та головами територіальних громад. Суттєві зауваження до цього законопроекту висловило Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, а фахівці Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» запропонували його відхилити. При цьому, зокрема, вказувалось на недоцільність запровадження змін в частині здійснення представництва інтересів ради у судових органах, призначення і звільнення керівників комунальних підприємств і закладів, розпуску за рішенням ради виконавчого комітету тощо.

Підкомітетом з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою за період роботи восьмої сесії було попередньо опрацьовано для розгляду Комітетом 5 проектів законів України, щодо яких Комітет визначався головним, а також 2 проекти законів України, щодо яких головним визначався інший комітет Верховної Ради України. Окрім того, за наслідками опрацювання питань адміністративно-територіального устрою, яке забезпечив підкомітет, народними депутатами України - членами Комітету було розроблено і внесено на розгляд Парламенту України 10 відповідних проектів постанов Верховної Ради України. Водночас, Верховною Радою України за цей час було прийнято 1 закон та 7 постанов, що стосувалися сфери відповідальності підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою.
Зокрема, підкомітет забезпечив розгляд на засіданні Комітету 28 лютого 2018 року за процедурою повторного другого читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення (реєстр. №6466), внесеного народними депутатами України О.Дехтярчуком, М.Федоруком, О.Купрієнком та іншими) та переданого до Комітету на повторне друге читання 7 грудня 2018 року. До даного законопроекту було подано 15 пропозицій від 11 народних депутатів України, з яких 5 Комітет запропонував врахувати, 1 – врахувати редакційно, 3 – врахувати частково, 6 –відхилити. Верховна Рада України прийняла  законопроект з реєстр. №6466 в цілому як закон 3 квітня 2018 року. На сьогодні Закон України від 3 квітня 2018 року № 2379-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення» є частиною законодавства України, має чітке спрямування на розблокування процесу утворення об’єднаних територіальних громад з адміністративними центрами у містах обласного значення, шляхом прирівняння таких міст до об’єднаних територіальних громад для застосування ними процедури добровільного приєднання. Прийняття зазначеного Закону дозволило значно активізувати процес добровільного приєднання сільських, селищних громад до територіальних громад міст обласного значення.
На вищевказаному засіданні Комітету також було розглянуто проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо вирішення питання покладення обов'язків старости у деяких випадках до обрання його на перших виборах старости (реєстр. № 8019), внесений народним депутатом України Ю.Бубликом, який пропонував встановити, що у випадку, якщо особа, яка здійснювала повноваження сільського, селищного голови відповідної територіальної громади до об’єднання не може за Законом або відмовляється виконувати обов’язки старости, ці обов’язки покладаються на секретаря сільської, селищної ради територіальної громади, яка увійшла до складу об’єднаної територіальної громади. Комітет, попри окремі зауваження наукової експертизи, вирішив підтримати прийняття даного законопроекту у першому читанні за основу з можливістю врахування висловлених зауважень під час його підготовки до розгляду в другому читанні.
Підкомітет забезпечив розгляд на засіданні Комітету 21 березня 2018 року проекту Закону України про міські агломерації (реєстр. № 6743), внесеного народними депутатами України Л.Зубачем, М.Федоруком, О.Ледовських та іншими) з метою визначення організаційно-правових засад формування міських агломерацій територіальними громадами сіл, селищ і міст, у тому числі об'єднаними територіальними громадами, принципів і механізмів взаємодії територіальних громад в межах міських агломерацій, гарантій і відповідальності міських агломерацій, а також форм підтримки державою міських агломерацій. Даний документ став складовою зусиль щодо роботи з нормативного наповнення децентралізаційної реформи. До його розгляду було залучено Всеукраїнську асоціацію органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Асоціацію органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад», Інститут законодавства Верховної Ради України, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України. Також за зверненням Комітету Департаментом демократичних інститутів та врядування Генерального директорату - ІІ з питань демократії у співпраці з експертом Ради Європи професором Робером Герцогом, почесним професором Страсбурзького університету (Франція) підготовлено висновок щодо відповідності законопроекту нормам і стандартам Ради Європи та кращим європейським практикам. У висновку Департаменту зазначаються деякі загальні зауваження щодо важливості належного інституційного статусу міських агломерацій та конкретні рекомендації щодо доопрацювання законопроекту. Всебічно обговоривши увесь комплекс зауважень і пропозицій від усіх зацікавлених інституцій та експертів, народні депутати України - члени Комітету ухвалили висновок рекомендувати Парламенту законопроект з реєстр. № 6743 прийняти за основу. Таким чином, на сьогодні, після завершення попередньої підготовки в Комітеті, цей, безперечно дуже важливий для подальшого ходу реформи документ, очікує на розгляд всього депутатського корпусу Верховної Ради України.
На засіданні Комітету 4 липня 2018 року було проведено розгляд проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сталого розвитку та створення нових робочих місць у гірських та високогірних населених пунктах (реєстр. № 8154), внесеного Кабінетом Міністрів України. При цьому зазначалося, що зазначені зміни дійсно мають стимулюючий характер. Зокрема, йдеться про виділення у складі гірських населених пунктів окремо високогірні населені пункти (критерієм є розташування гірського населеного пункту або його частини, на якій проживає більш як третина мешканців цього населеного пункту, на висоті 600 метрів і вище над рівнем моря), зменшення розміру земельної ділянки для створення індустріального парку для гірських та високогірних територій, а саме встановити, що площа земельної ділянки або сукупна площа суміжних земельних ділянок для гірських та високогірних населених пунктів повинна становити не менше 10 гектарів, визначення та врахування для гірських та високогірних населених пунктів підвищених коефіцієнтів при розрахунку розміру медичної та освітньої субвенцій, розроблення та фінансування державних програм стимулювання розвитку гірських та високогірних населених пунктів, здійснення заходів щодо берегоукріплення, водопостачання та будівництва очисних споруд.
Водночас, присутні на вищезгаданому засіданні Комітету народні депутати України звернули увагу, що на даний період на розгляді у Верховній Раді України перебуває схожий за спрямуванням Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів (реєстр. № 6439-д), авторами якого є також і окремі народні депутати України – члени Комітету. З огляду на зазначену обставину, після дискусій і уточнень загальну підтримку здобула пропозиція щодо необхідності врахування всього комплексу ініціатив як Уряду, так і народних депутатів України. З цією метою прийняття остаточного рішення Комітету з цього питання доцільно було перенести на початок наступної сесії.
Найважливішим питанням порядку денного засідання Комітету 11 липня 2018 року був розгляд проекту Закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою України» (реєстр. № 8051), поданого Кабінетом Міністрів України. Метою документу є законодавче визначення основних засад адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць. Зокрема, вводяться поняття адміністративно-територіального устрою України, системи та рівнів адміністративно-територіального устрою, адміністративно-територіальної одиниці, населеного пункту (село, селище, місто), встановлюються засади на яких будується адміністративно-територіальний устрій, органи, до повноважень яких належить розгляд і вирішення питань адміністративно-територіального устрою, порядок утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць,  встановлення і зміна їх меж, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст, найменування і перейменування населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, врегульовуються питання щодо Державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць, сіл, селищ, міст, що входять до складу цих одиниць. 
Попри дискусійність окремих положень запропонованого тексту законопроекту, присутні на засіданні Комітету відзначали беззаперечну необхідність на сьогоднішній день у регулюванні на рівні єдиного акту вищої юридичної сили питань адміністративно-територіального устрою, особливо з огляду на продовження децентралізаційної реформи. Народні депутати України - члени Комітету підтримали підготовлений підкомітетом проект висновку щодо прийняття законопроекту з реєстр. № 8051 за основу за результатами розгляду в першому читанні та висловили готовність до подальшої роботи над ним із врахуванням усього спектру зауважень та пропозицій.
Підкомітет з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою також забезпечив опрацювання до засідань Комітету 2-х законопроектів, головним з підготовки яких визначався Комітет з питань правової політики та правосуддя, оскільки вони стосувалися ініціатив щодо змін окремих положень Конституції України. Так, проектом Закону України про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 8329), внесеного народними депутатами України А.Денисенком, А.Тетеруком, Ю.Березою та іншими, пропонувалося перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську. Зазначена ініціатива зустріла підтримку в місцевих і загальнонаціональних наукових та академічних колах. У містах Києві, Дніпрі та Кривому Розі проект зміни назви області розглядався і отримав підтримку на наукових круглих столах за участю істориків та краєзнавців. У цілому наукові кола підтримали нову назву області Січеславська як таку, що відповідає історичним місцевим традиціям та топоніміці.
Аналогічне спрямування мав і проект Закону України про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Кіровоградської області) (реєстр. № 8380), авторський колектив якого практично співпадав з ініціаторами законопроекту з реєстр. № 8329. Замість назви Кіровоградська, область, адміністративним центром якої на сьогодні є місто Кропивницький, також пропонується назвати Кропивницька.
Народні депутати України - члени Комітету висловилися на підтримку обох вищевказаних законопроектів після обговорення на своєму засіданні 20 червня 2018 року та ухвалили рішення вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і опрацювання даних законопроектів, рекомендувати Верховній Раді України відповідно до статті 146 Регламенту Верховної Ради України включити законопроекти до порядку денного сесії Верховної Ради України восьмого скликання та направити до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Серед питань сфери адміністративно-територіального устрою, підкомітет забезпечив розгляд на засіданнях Комітету 5 проектів постанов Верховної Ради України, що стосувалися зміни і встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць:
- про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну  і  встановлення  меж  Бахмутського  району Донецької області  (реєстр. № 7249 від 01.11.2017);
- про зміну в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Добропільського району Донецької області  (реєстр. № 7310 від 17.11.2017);
- про зміну в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Олександрівського району Донецької області  (реєстр. № 7311 від 17.11.2017);
- про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Слов'янського району Донецької області (реєстр.    № 8009 від 07.02.2018);
- про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Сватівського та Троїцького районів Луганської області (реєстр. № 8113 від 13.03.2018).
Комітет вирішив рекомендувати Парламенту за наслідками розгляду в першому читанні прийняти зазначені проекти постанов за основу та в цілому.
Також підкомітет попередньо розглядав і пропонував свої пропозиції для розгляду на засіданнях Комітету питань щодо віднесення одного із населених пунктів до категорії міст районного значення та щодо перейменування окремих населених пунктів.
Зокрема, Комітетом розглянуто подання Луганської обласної державної адміністрації, Луганської військово-цивільної адміністрації щодо віднесення селища міського типу Білокуракине Білокуракинського району Луганської області до категорії міст районного значення. За наслідком розгляду цього питання народними депутатами України - членами Комітету було внесено проект постанови Верховної Ради України про віднесення селища міського типу Білокуракине Білокуракинського району Луганської області до категорії міст районного значення (реєстр. № 8164), який очікує на розгляд Верховної Ради України.
Окрім цього, Комітетом були розглянуті подання Івано-Франківської, Київської та Черкаської обласних рад щодо перейменування населених пунктів на території вказаних областей. За наслідками розгляду цих питань на засіданнях Комітету, народні депутати України - члени Комітету внесли до Верховної Ради України 4 проекти постанов Верховної Ради України, які також підлягають наступному розгляду у сесійній залі:
- про перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області (реєстр. № 8161);
- про перейменування села Поминик Маньківського району Черкаської області (реєстр. № 8162);
- про перейменування села Текуче Косівського району Івано-Франківської області (реєстр. № 8163);
- про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області (реєстр. № 8307).

Підкомітетом з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування за період роботи восьмої сесії було запропоновано для розгляду Комітетом 2 проекти законів України, щодо яких Комітет було визначено головним.
Так, народними депутатами України – членами Комітету С.Власенком, О.Ледовських, А.Шкрум, О.Дехтярчуком, Ю.Бубликом, А.Рекою, М.Федорукок, О.Бойко, В.Курилом, С.Кудлаєнком, Л.Зубачем, О.Березюком та В.Гуляєвим 25 січня 2018 року було внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері державної служби (реєстр. № 7528). Метою зазначеного законопроекту є забезпечення комплексної реалізації вимог чинного Закону України «Про державну службу» та приведення певних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом шляхом внесення до них відповідних змін і доповнень. На засіданні 28 лютого 2018 року Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти даний проект Закону за основу.
У зв’язку з відхиленням Парламентом 3 квітня 2018 року підготовленого Комітетом до повторного розгляду проекту Закону України про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. № 2489), народними депутатами України – членами Комітету С.Власенком, О.Ледовських, О.Гончаренком, А.Шкрум, С.Кудлаєнком, В.Курилом, А.Рекою, Ю.Бубликом, В.Гуляєвим, О.Дехтярчуком, М.Федоруком, Л.Зубачем, О.Бойко та О.Березюком 17 травня 2018 року було подано на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (реєстр. №8369). Метою зазначеного законопроекту є забезпечення системного оновлення чинного Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», що сприятиме побудові в Україні професійної та ефективної служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням кращих міжнародних практик та національного досвіду. Комітет розглянув законопроект з реєстр. № 8369 на своєму засіданні 6 червня 2018 року та вирішив рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу.
З метою вдосконалення законодавства у сфері професійного навчання державних службовців підкомітет з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування на поточній сесії також розпочав спільно з представниками Національної академії державного управління при Президентові України та Національного агентства України з питань державної служби підготовку до розгляду Парламентом проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійного навчання державних службовців (реєстр. №7009), поданого народними депутатами України А.Шкрум, О.Ледовських, О.Дехтярчуком, А.Рекою, В.Гуляєвим, Л.Зубачем, В.Курилом, А.Вадатурським, О.Сотник та іншими.
Крім того, на пропозицію Першого заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби В.Купрія, озвучену на засіданні Комітету 6 червня 2018 року, до складу Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників  та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при Національному агентстві України з питань державної служби було делеговано голову підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування А.Шкрум та заступника Керівника секретаріату Комітету О.Маковського.

Підкомітет з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії за час роботи восьмої сесії забезпечив розгляд на засіданнях Комітету питань призначення виборів до органів місцевого самоврядування, які порушуються з огляду на відповідні повноваження Верховної Ради України, передбачені пунктом 30 частини першої статті 85 Конституції України, а також попередній розгляд проекту Закону України про публічні консультації (реєстр. №7453), що стосувався сфери відповідальності підкомітету. Вищевказаний законопроект було подано Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України 27 грудня 2017 року та розглянуто Комітетом на його засіданні 21 березня 2018 року. За наслідками обговорення питання на даному засіданні, було вирішено створити Робочу групу Комітету з обговорення положень проекту Закону України «Про публічні консультації» та пропозицій до нього, що надійшли від наукових установ і міжнародних організацій, а її керівником призначено голову підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко.
Також на розгляді підкомітету протягом звітного періоду перебувало близько 80-ти клопотань сільських, селищних, міських рад про призначення позачергових виборів відповідних голів у зв’язку з достроковим припиненням їх повноважень на підставі положень статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також клопотання Конотопського міського голови Сумської області А.Семеніхіна про призначення позачергових виборів депутатів Конотопської міської ради та клопотання Драгомирчанського сільського голови Тисменицького району Івано-Франківської області С.Дем’яніва та голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації О.Гончарука про призначення позачергових виборів Драгомирчанської сільської ради. 
За наслідками розгляду клопотань місцевих рад про призначення позачергових виборів окремих сільських, селищних, міських голів підкомітетом загалом було опрацьовано, розглянуто на засіданнях Комітету та подано на розгляд Верховної Ради України 10 проектів постанов про призначення позачергових місцевих виборів.
Окрім того, підкомітету неодноразово доводилося порушувати на засіданнях Комітету питання щодо зміни дати призначення позачергових виборів у раніше зареєстрованих проектах постанов Верховної Ради України з метою узгодження їх змісту з вимогами частин першої та шостої статті 15 Закону України «Про місцеві вибори», якими передбачено, що позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України на неділю, не пізніше ніж за шістдесят днів до дня виборів. 

Підкомітетом з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород було попередньо обговорено і подано на розгляд Комітету 3 проекти законів України та проект постанови Верховної Ради України щодо яких Комітет було визначено головним.
На засіданні 4 квітня 2018 року Комітет розглянув та рекомендував Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» (реєстр. №8053), поданий Кабінетом Міністрів України. За текстом законопроекту номінація «за створення підручників для закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти» з номінації Державної премії України в галузі науки і техніки переноситься до номінації Державної премії України в галузі освіти, а зміст статті 11 зазначеного Закону приводиться у відповідність до положень Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. Серед аргументів, взятих до уваги Комітетом при ухваленні вищезгаданого висновку на підтримку законодавчої ініціативи, була позиція фахівців Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», які за наслідками аналізу законопроект з реєстр. № 8053 визначили його таким, що дозволить одержувати державні нагороди України не тільки науковим працівникам, які розробляють підручники, а й педагогічним працівникам та колективам розробників. При цьому розмежування номінації «дошкільна і позашкільна освіта» сприятиме охопленню нагородами більшої кількості фахівців у сферах дошкільної та позашкільної освіти.
Ініційовану проектом Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження присвоєння територіальним громадам почесного звання (реєстр. №8074), поданого народними депутатами України Б.Розенблатом, Т.Ричковою, А.Шиньковичем та іншими пропозицію, відповідно до якої забезпечується можливість присвоювати територіальним громадам міст почесне звання місто-Герой, якщо на їх території проживає (проживали) відповідна кількість учасників Антитерористичної операції - захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Батьківщини не підтримано Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України». Вищевказаний проект Закону розглядався на засіданні Комітету 18 квітня 2018 року і народні депутати України - члени Комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні повернути його суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (реєстр. № 6150), поданий Кабінетом Міністрів України, було розглянуто на засіданні Комітету 6 червня 2018 року. Комітет підтримав необхідність його прийняття за основу зважаючи на реальну децентралізаційну спрямованість, наділення виконавчих органів сільських, селищних та міських рад повноваженнями у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, спрощення порядку державної реєстрації актів цивільного стану.
Крім того, підкомітет забезпечив підготовку до розгляду на засіданні Комітету 14 березня 2018 року проекту Постанови Верховної Ради України про звернення до Президента України щодо присвоєння звання Героя України Аміні Окуєвій (посмертно) (реєстр. № 7491), поданий народними депутатами України О.Ляшком, І.Мосійчуком, А.Геращенком та іншими з метою відзначення Аміни Окуєвої – активної учасниці подій Революції гідності та війни на сході України, яка виявила громадянську мужність, силу духу та героїчну самопожертву, віддавши своє молоде життя за європейське майбутнє України. Ретельно проаналізувавши чинну законодавчу основу у сфері нагородної справи, виходячи з конституційних засад діяльності вищих державних органів влади із врахуванням принципу розподілу влади, зважаючи на зміст частини другої статті 46 Регламенту Верховної Ради України, яка передбачає, що актами Верховної Ради є закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви та зміст частини другої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, якою визначено, що постанови Верховної Ради України приймаються з конкретних питань з метою здійснення її установчої, організаційної, контрольної та інших функцій, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України про звернення до Президента України щодо присвоєння звання Героя України Аміні Окуєвій (посмертно) (реєстр. № 7491) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому.

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування під час восьмої сесії Верховної Ради України VIII скликання здійснював свою роботу відповідно до Конституції України, законів України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», Регламенту Верховної Ради України, Постанови Верховної Ради України від 04.12.2014 № 22-VIII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання», доручень Верховної Ради України та Голови Верховної Ради України на основі законності, гласності, наукової обґрунтованості, ільного обговорення і вирішення питань, колегіальності, плановості, рівноправності, доцільності, функціональності.
Діяльність Комітету була організована відповідно до Плану роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування на період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2018 року), затвердженого на засіданні Комітету 7 лютого 2018 року та окремих доручень Голови Комітету. Вона підпорядковувалась вирішенню важливих завдань з підготовки на розгляд Верховної Ради України проектів законодавчих актів з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, нормативного регулювання питань формування та діяльності об’єднаних територіальних громад, становлення інституту старост у таких громадах, проблематики правового статусу столиці України та гірських населених пунктів, забезпечення повсюдності територіальної основи місцевого самоврядування, надання адміністративних послуг, недопущення нівеляції децентралізаційної реформи змінами у бюджетному законодавстві, перейменування населених пунктів, призначення позачергових виборів до органів місцевого самоврядування тощо.
Засідання Комітету за період роботи восьмої сесії проводились відповідно до Постанови Верховної Ради України від 21.12.2017 № 2263-VIII «Про календарний план проведення восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання». Засідання Комітету проводились, як правило, під час тижня пленарних засідань парламенту по середах, а в разі необхідності – в інший визначений день.
Під час розгляду питань порядку денного на засіданнях Комітету були дотримані норми Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та Регламенту Верховної Ради України в частині відкриття та закриття головуючим засідання, винесення на обговорення проектів актів Комітету, підготовлених профільними підкомітетами, надання слова для доповідей, виступів, пояснень, коментарів, відповідей на питання як членам Комітету, так і запрошеним на засідання особам, оголошення результатів голосування та факту прийняття акту Комітету, інформування про матеріали, що надійшли на адресу Комітету, здійснення голосування народними депутатами України - членами Комітету особисто в залі засідань Комітету тощо. При цьому засідання Комітету та його підкомітетів проходили у діловій атмосфері, за взаємної поваги народних депутатів України – членів Комітету один до одного, працівників секретаріату та запрошених. Жодного разу дії народних депутатів України – членів Комітету не були оскаржені на предмет порушення етики поведінки, також жодного разу засідання Комітету не переносилися чи були припинені внаслідок відсутності кворуму.