Діяльність Комітету

08 лютого 2018, 13:33

Про діяльність Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування та його підкомітетів за час роботи сьомої сесії Верховної Ради України VIII скликання

       Комітет за час роботи сьомої сесії Верховної Ради України VIII скликання провів 9 засідань, на яких було розглянуто 71 питання різного спрямування. Серед вищевказаних засідань 8 були плановими та 1 позапланове, а серед розглянутих питань 26 стосувалися виконання Комітетом законопроектної функції, 25 – організаційної, 20 – контрольної. У ході даних засідань Комітетом було розглянуто 68 законопроектів щодо яких Комітет визначався головним (в т. ч. 52 проекти постанов з питання призначення позачергових виборів до органів місцевого самоврядування та 5 проектів постанов щодо перейменування окремих населених пунктів, внесених народними депутатами України - членами Комітету) і 9 проектів законів України, головними з підготовки яких були інші парламентські комітети.

За час роботи сьомої сесії Парламент прийняв Закон України від 09.11.2017 № 2190-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», що належав до предмету відання Комітету, а також дві постанови Верховної Ради України з питань адміністративно-територіального устрою, що теж належать до предмету відання Комітету:

- 07.11.2017 № 2185-VIII «Про віднесення селища міського типу Решетилівка Решетилівського району Полтавської області до категорії міст районного значення»;

- від 19.12.2017 № 2254-VIII «Про перейменування села Великі Прицьки Кагарлицького району Київської області».

Окрім того, на пленарному засіданні Верховної Ради України, що відбулося 16 листопада 2017 року, було прийнято за основу проект Закону про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення (реєстр. № 6466), який за дорученням Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року було направлено до Комітету для підготовки на повторне друге читання.

 Підкомітет з питань місцевого самоврядування за період роботи сьомої сесії запропонував для обговорення на засіданнях Комітету 2 проекти законів України, головним з підготовки яких визначався Комітет та 2 проекти законів, головними з підготовки яких були інші парламентські комітети.

На засіданні 4 жовтня 2017 року Комітет повністю підтримав ініціативу народних депутатів України С.Алєксєєва та Д.Білоцерковця у поданому ними проекті Закону про внесення змін до Закону України «Про столицю України – місто - герой Київ» (щодо порядку призначення голови Київської міської державної адміністрації) (реєстр. № 4913), відповідно до якої Президент України призначає головою Київської міської державної адміністрації особу, яка обрана Київським міським головою. Це дозволило б привести положення Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» в частині порядку призначення голови Київської міської державної адміністрації до вимог Конституції України та Рішення Конституційного Суду України від 25 грудня 2003 року № 21-рп/2003.

Комітет рекомендував Парламенту повернути на доопрацювання авторові, народному депутату України Є.Мураєву поданий ним проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (щодо вдосконалення форм депутатської діяльності та механізму контролю) (реєстр. №6741), яким уточнювалися вимоги до формування депутатських фракцій у місцевих радах, врегульовувалися деякі питання діяльності депутатів у складі груп та фракцій та пропонувалося розширити перелік підстав для відкликання депутата виборцями. Одним із основних аргументів для такого висновку Комітету називалася невідповідність окремих положень законопроекту чинному Закону України «Про місцеві вибори», на що вказали також експерти Головного науково-експертного управління Верховної Ради України та Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України».

Проектом Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр. № 6540), поданим Кабінетом Міністрів України, пропонувалося, що присвоєння адреси об’єктам нерухомого майна в межах населених пунктів здійснюватимуть виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, а за межами населених пунктів – місцеві державні адміністрації. Крім того, планувалося скасувати сплату забудовниками пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту при будівництві житлової та нежитлової нерухомості. На своєму засіданні 4 вересня 2017 року Комітет не заперечував проти загального прийняття цього законопроекту за основу, однак запропонував Комітету з питань економічної політики врахувати такі обставини: повноваження присвоювати адреси об’єктам нерухомого майна як в межах населених пунктів, так і за їх межами мають належати до сфери компетенції виконавчих органів сільських, селищних, міських рад; скасування сплати забудовниками пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту без введення в дію альтернативного механізму призведе до суттєвих негативних наслідків для місцевої економіки та комунального господарства.

Комітету з питань правової політики та правосуддя було запропоновано підтримати проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посвідчення заповіту та довіреності у сільській раді) (реєстр. №6609), поданий народним депутатом України С.Міщенком. Цей законопроект надає органам місцевого самоврядування право здійснювати найбільш поширені та запитувані людьми нотаріальні послуги незалежно від наявності у цих населених пунктах нотаріусів.

 Підкомітетом з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою за період роботи сьомої сесії було попередньо опрацьовано для розгляду Комітетом 8 проектів законів України, щодо яких Комітет визначався головним, а також 4 проекти законів України, щодо яких головними визначалися інші Комітети. Окрім того, за наслідками опрацювання питань перейменування населених пунктів, які забезпечив підкомітет, народними депутатами України – членами Комітету було розроблено і внесено на розгляд Парламенту 5 відповідних проектів Постанов Верховної Ради України. Водночас, Верховною Радою України за цей час було прийнято 2 постанови Верховної Ради України з питань адміністративно-територіального устрою та прийнято за основу один проект Закону, що стосувалися сфери відповідальності підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою.

Так, проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності місцевих державних адміністрацій (реєстр. № 6713) було подано Кабінетом Міністрів України з метою приведення деяких положень законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про місцеві державні адміністрації» у відповідність із Бюджетним кодексом України, що досягалося виключенням з їх тексту окремих положень статей 23 та 47 щодо повноважень Кабінету Міністрів України з визначення фонду оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій та витрат на їх утримання. Члени Комітету підтримали прийняття урядової ініціативу за основу на своєму засіданні 4 вересня 2017 року, наголосивши при цьому, що обсяги коштів, які спрямовуються на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій, визначаються в розрізі областей у щорічних законах про Державний бюджет України, проекти яких подаються Кабінетом Міністрів України. Тому практичної потреби у фактично ще одному визначенні відповідних показників урядовим рішенням немає.

На засіданнях Комітету 18 жовтня та 6 грудня 2017 року розглядалися проекти законів, що стосувалися статусу гірських населених пунктів: про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів» (реєстр. № 6439), внесений народними депутатами України М.Княжицьким, С.Соболєвим, І.Рибаком, М.Величковичем, В.Лунченком, М.Довбенком; про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» щодо посилення державних гарантій соціально-економічного розвитку» (реєстр. № 6520), внесений народними депутатами України В.Івченком, І.Крульком; про статус та розвиток гірських населених пунктів в Україні» (реєстр. № 7038), внесений народним депутатом України А.Лопушанським. Під час обговорення законопроектів Комітет дійшов висновку, що вони містять положення, які регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин, а саме, посилення державних гарантій соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських та відповідно до частини першої статті 100 Регламенту Верховної Ради України вважаються Комітетом альтернативними. Всебічно обговоривши дане питання, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проекти законів України з реєстр. №№ 6439, 6520, 7038 відхилити та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державних гарантій для гірських та високогірних населених пунктів, підготовлений відповідно до частини другої статті 110 Регламенту Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету, та рекомендувати за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу. Такий законопроект було внесено 14 грудня 2017 року і зареєстровано за № 6439-д.

За наслідками розгляду на засіданні 15 листопада 2017 року проекту Закону про порядок утворення, ліквідації районів, встановлення і зміни їх меж» (реєстр. № 6636), що був поданий народними депутатами України М.Федоруком, С.Мельником, О.Ледовських, О.Бойко, А.Рекою, В.Амельченком, В.Пташник, О.Дехтярчуком, Л.Зубачем, В.Гуляєвим, А.Шкрум, М.Бурбаком з метою формування раціонального субрегіонального рівня адміністративно-територіального устрою відповідно до положень Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в першому читанні за основу. Даним законопроектом, серед іншого, було визначено форми реорганізації районів – об’єднання районів шляхом ліквідації одного з них, зміна меж між районами без ліквідації одного з них та створення нового району шляхом надання нової назви району, встановлено умови, при яких відбувається об’єднання районів, які свідчать про те, що навантаження на органи виконавчої влади є нераціональним і тому таке об’єднання є виправданим, вирішення питань стосовно повноважень депутатів районних рад, межі об’єднаного району, врегулювання майнових аспектів проблематики реорганізації.

Підкомітет підготував до розгляду в другому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст обласного значення» (реєстр. № 6466), який було внесено народними депутатами України О.Дехтярчуком, М.Федоруком, О.Купрієнком та іншими з метою розблокування процесу укрупнення територіальних громад міст обласного значення шляхом прирівняння територіальних громад таких міст до спроможних об’єднаних територіальних громад для можливості застосування ними процедури добровільного приєднання територіальних громад, передбаченої Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад». Всебічно обговоривши даний законопроект, врахувавши повністю або частково 5 пропозицій народних депутатів України до нього, Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні прийняти цей документ в другому читанні та в цілому.

Проектом Закону про внесення змін до деяких законів України щодо утворення, реорганізації і ліквідації, найменування і перейменування місцевих державних адміністрацій (реєстр. № 6641), поданим Кабінетом Міністрів України, пропонувалося визначити відсутні на сьогодні у законодавстві положення щодо регулювання питань утворення, ліквідації, найменування і перейменування місцевих державних адміністрацій, а також невизначеністю органу державної влади, який має приймати відповідні рішення шляхом. Зазначена мета досягалася наділенням необхідними повноваженнями Кабінету Міністрів України шляхом внесення змін до законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про місцеві державні адміністрації». Під час розгляду даного законопроекту на засіданні Комітету 20 грудня 2017 року, народні депутати України – члени Комітету дійшли згоди щодо необхідності вдосконалення окремих його формулювань, що може бути здійснено в ході підготовки документу до другого читання в Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування після його прийняття за основу в залі пленарних засідань.

 Підкомітет з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою також забезпечив опрацювання до засідань Комітету 4-х законопроектів, головними з підготовки яких визначалися інші комітети Парламенту.

Так, Комітет одноголосно запропонував Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства підтримати прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поширення повноважень органів місцевого самоврядування територіальних громад на всю територію відповідної сільської, селищної, міської територіальної громади (реєстр. № 5253), поданий народними депутатами України О.Дехтярчуком, В.Пташник, А.Рекою, Т.Батенком, І.Констанкевич, А.Матвієнком, М.Довбенком, С.Кудлаєнком, В.Яніцьким. Такий висновок був обумовлений необхідністю законодавчого визначення територіальної основи здійснення місцевого самоврядування через поширення юрисдикції його органів на території поза межами населених пунктів, створення умов для реалізації ними нових можливостей, які відкрила бюджетна децентралізація, упорядкування та збереження територій за межами поселень в інтересах територіальних громад. Зазначений підхід дозволить, врешті, забезпечити реалізацію принципу повсюдності місцевого самоврядування, його здійснення на всій території держави, а не лише у межах населених пунктів.

Аналогічний висновок позитивного характеру було надіслано і до Комітету з питань забезпечення правоохоронної діяльності стосовно проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо поширення повноважень органів місцевого самоврядування територіальних громад на всю територію відповідної сільської, селищної, міської територіальної громади (реєстр. № 5254), поданий народними депутатами України О.Дехтярчуком, В.Пташник, А.Рекою, Т.Батенком, І.Констанкевич, А.Матвієнком, М.Довбенком, С.Кудлаєнком, В.Яніцьким. Цей законопроект також був спрямований на забезпечення повсюдності місцевого самоврядування шляхом надання адміністративним комісіям при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад повноважень розглядати справи про адміністративні правопорушення, що були вчинені на всій території відповідної територіальної громади, а не лише населеного пункту як це робиться на сьогодні.

З огляду на ознаки невідповідності Конституції України, Комітет запропонував Комітету з питань правової політики та правосуддя як головному повернути на доопрацювання авторам проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо форми вирішення територіальною громадою питань місцевого значення (реєстр. № 4240), внесений народними депутатами України М.Курячим, І.Куліченком, К.Яринічем. Даним законопроектом передбачалося встановити, що рішення про перейменування міст обласного значення, чисельність яких наближена до 1 млн. жителів і більше, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму проводяться шляхом проведення місцевого референдуму протягом року з дати закінчення строку надання пропозицій органами місцевого самоврядування (обласними державними адміністраціями), визначеного пунктом 7 статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Окрім того, Комітет запропонував Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю підтримати прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд (реєстр. № 6536), внесеного Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Дані зміни стосувалися норм Кодексу України про адміністративні правопорушення та законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» і мали на меті встановлення ефективного механізму контролю за дотриманням вимог законодавства щодо необхідності створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Також підкомітет попередньо розглядав питання перейменування населених пунктів і пропонував відповідні проекти висновків до засідань Комітету. Внаслідок цього народними депутатами України – членами Комітету було внесено на розгляд Верховної Ради України такі проекти її постанов:

- про перейменування села Сірники Перемишлянського району Львівської області (реєстр. № 7096);

- про перейменування села Дібрівка Брусилівського району Житомирської області (реєстр. № 7097);

-  про перейменування села Великі Прицьки Кагарлицького району Київської області (реєстр. № 7098);

- про перейменування села Падалки Полтавського району Полтавської області (реєстр. № 7099);

- про перейменування села Чубівка Смілянського району Черкаської області (реєстр. № 7100).

 Підкомітетом з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування за період роботи сьомої сесії було запропоновано для розгляду Комітетом 2 проекти законів України, щодо яких Комітет було визначено головним та 1 проект Закону, головним з підготовки якого був інший комітет.

На засіданні Комітету 9 листопада 2017 року було розглянуто проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби (реєстр. № 7126), поданий народними депутатами України С.Шаховим, С.Івахівим, А.Лопушанським, В.Бандуровим, Я.Москаленком, С.Лабазюком, В.Петьовкою, І.Молотком. Даним законопроектом, зокрема, пропонувалося вивести з під дії Закону України «Про державну службу» голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, змінити порядок призначення керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України та їх заступників тощо. Комітет підтримав прийняття даного законопроекту за основу та в цілому з урахуванням змін, оголошених на його засіданні.

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо уточнення переліку документів необхідних для участі в конкурсі (реєстр. №7313) було розроблено і подано на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування С.Власенком, А.Шкрум, О.Ледовських, О.Дехтярчуком, А.Рекою, В.Гуляєвим, О.Бойко, Ю.Бубликом, М.Федоруком, Л.Зубачем, О.Березюком. Він мав на меті уточнення та внесення правової визначеності у перелік документів, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії. Це стосувалося пункту 5 частини першої статті 25 Закону України «Про державну службу», де передбачалося зазначити, що кандидат на посаду державної служби подає до конкурсної комісії копію, а не оригінал документу, що підтверджує володіння державною мовою. Під час розгляду даної законодавчої ініціативи на засіданні Комітету 20 грудня 2017 року було вирішено доопрацювати її з урахуванням зауважень техніко-юридичного характеру, відкликавши раніше поданий законопроект та подавши оновлений варіант, який і рекомендовано Парламенту для прийняти за основу і в цілому.

Водночас, Комітет не підтримав проект Закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (реєстр. № 6300), поданий народними депутатами України Р.Демчаком, І.Споришем, Т.Юриком, М.Лавриком, С.Кудлаєнком, спрямований на виключення з кола осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», депутатів сільських рад через складність процедури подачі електронних декларацій. Реалізація даної ініціативи вивела б з під дії антикорупційного законодавства численну групу посадових осіб, які справляють вирішальний вплив на прийняття рішень в усій системі місцевого самоврядування, що безумовно викличе серйозне зростання корупційних ризиків. Позиція Комітету, висловлена на його засіданні 20 вересня 2017 року з даного питання, співпала з висновками Комітету з питань протидії і запобігання корупції, визначеного головним з підготовки законопроекту з реєстр. № 6300.

 Підкомітет з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії за час роботи сьомої сесії забезпечив розгляд на засіданнях Комітету питань призначення виборів до органів місцевого самоврядування, які порушуються з огляду на відповідні повноваження Верховної Ради України, передбачені пунктом 30 частини першої статті 85 Конституції України.

Зокрема, Комітет на засіданні 4 жовтня 2017 року розглянув проект Закону про призначення перших виборів до районних у місті Києві рад (реєстр. № 4227), поданий народними депутатами України Є.Соболєвим, Л.Ємцем, Т.Остріковою та іншими, в якому пропонувалося призначити перші вибори до всіх районних у місті Києві рад на 29 травня 2016 року шляхом прийняття про це окремого закону та зобов’язати Центральну виборчу комісію здійснити відповідні заходи щодо забезпечення проведення вказаних виборів. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України та Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» висловилися на користь відхилення даного законопроекту з огляду на його невідповідність Закону України «Про місцеві вибори». Водночас члени Комітету не прийняли жодного остаточного рішення щодо цього документу, а дійшли згоди щодо доцільності перенесення його подальшого розгляду на час, коли відбудеться комплексне вдосконалення закону щодо статусу міста Києва як столиці України.

Також на розгляді підкомітету протягом звітного періоду перебувало близько 60-ти клопотань сільських, селищних, міських рад про призначення позачергових виборів відповідних голів у зв’язку з достроковим припиненням їх повноважень на підставі положень статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також клопотання:

Черкаського міського голови А.Бондаренка про призначення позачергових виборів депутатів Черкаської міської ради,

Світловодського міського голови Кіровоградської області В.Козярчука про призначення позачергових виборів депутатів Світловодської міської ради,

Голови Миколаївської обласної державної адміністрації О.Савченка про призначення позачергових виборів депутатів Миколаївської міської ради та Миколаївського міського голови,

Голови Вінницької обласної державної адміністрації В.Коровія про призначення позачергових виборів депутатів Веселівської сільської ради Теплицького району Вінницької області.

За наслідками розгляду клопотань місцевих рад про призначення позачергових виборів окремих сільських, селищних, міських голів підкомітетом загалом було опрацьовано, підготовлено до розгляду на засіданнях Комітету та забезпечено подання на розгляд Верховної Ради України 52 проектів постанов Верховної Ради України про призначення позачергових виборів окремих сільських, селищних, міських голів, а саме: 44-х сільських, 4-х селищних та 4-х міських.

Окрім того, практично на кожному засіданні Комітету доводилося порушувати питання щодо зміни дати призначення позачергових виборів у раніше зареєстрованих проектах постанов Верховної Ради України з метою узгодження їх змісту з вимогами частин першої та шостої статті 15 Закону України «Про місцеві вибори», якими передбачено, що позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України на неділю, не пізніше ніж за шістдесят днів до дня виборів.

 Підкомітетом з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності було попередньо обговорено і подано на розгляд Комітету 2 проекти законів України, головним з підготовки яких визначався Комітет з питань бюджету.

Комітет на своєму засіданні 20 вересня 2017 року підтримав прийняття у першому читанні за основу проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення переліку штрафів, які належать до доходів місцевих бюджетів (реєстр. № 5243), поданий народними депутатами України М.Федоруком, І.Куліченком, С.Мельником, Т.Юриком), яким передбачалося віднести до доходів місцевих бюджетів надходження від штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад.

Надаючи важливе значення питанням фінансового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та маючи на меті недопущення нівеляції здобутків децентралізаційної реформи нормами бюджетного законодавства, Комітет подав до Комітету з питань бюджеті власні пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр. № 7000), поданого Кабінетом Міністрів України, які грунтувалися на пропозиціях асоціацій органів місцевого самоврядування та підкомітетів з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування і з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної власності. Серед іншого, Комітетом пропонувалося виключити з тексту проекту статтю 25, якою звужувався зміст і обсяг прав державних службовців, збільшити обсяг медичної субвенції на 7 млрд. грн., освітньої субвенції на 4,5 млрд. грн., передбачити додаткову дотацію місцевим бюджетам в сумі 16 млрд. грн. на здійснення видатків, переданих з державного бюджету місцевим, встановити прямі міжбюджетні відносини державного бюджету і місцевих бюджетів усіх об’єднаних територіальних громад, вибори органів місцевого самоврядування яких відбулися у 2017 році тощо.

 Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування під час сьомої сесії Верховної Ради України VIII скликання здійснював свою роботу відповідно до Конституції України, законів України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», Регламенту Верховної Ради України, Постанови Верховної Ради України від 04.12.2014 № 22-VIII «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання», доручень Верховної Ради України та Голови Верховної Ради України на основі законності, гласності, наукової обґрунтованості, вільного обговорення і вирішення питань, колегіальності, плановості, рівноправності, доцільності, функціональності.

Діяльність Комітету була організована відповідно до Плану роботи Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування на період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2017 року – січень 2018 року), затвердженого на засіданні Комітету 12 липня 2017 року та окремих доручень Голови Комітету. Вона підпорядковувалась вирішенню важливих завдань з підготовки на розгляд Верховної Ради України проектів законодавчих актів з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, нормативного регулювання питань формування та діяльності об’єднаних територіальних громад, становлення інституту старост у таких громадах, проблематики правового статусу столиці України та гірських населених пунктів, забезпечення повсюдності територіальної основи місцевого самоврядування, надання адміністративних послуг, недопущення нівеляції децентралізаційної реформи змінами у бюджетному законодавстві, перейменування населених пунктів, призначення позачергових виборів до органів місцевого самоврядування тощо.

Засідання Комітету за період роботи сьомої сесії проводились відповідно до Постанови Верховної Ради України від 13.07.2017 № 2135-VIII «Про календарний план проведення сьомої шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання». Засідання Комітету проводились, як правило, під час тижня пленарних засідань парламенту по середах, а в разі необхідності – в інший визначений день.

Під час розгляду питань порядку денного на засіданнях Комітету були дотримані норми Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та Регламенту Верховної Ради України в частині відкриття та закриття головуючим засідання, винесення на обговорення проектів актів Комітету, підготовлених профільними підкомітетами, надання слова для доповідей, виступів, пояснень, коментарів, відповідей на питання як членам Комітету, так і запрошеним на засідання особам, оголошення результатів голосування та факту прийняття акту Комітету, інформування про матеріали, що надійшли на адресу Комітету, здійснення голосування народними депутатами України - членами Комітету особисто в залі засідань Комітету тощо.

Засідання Комітету та його підкомітетів проходили у діловій атмосфері, за взаємної поваги народних депутатів України – членів Комітету один до одного, працівників секретаріату та запрошених. Жодного разу дії народних депутатів України – членів Комітету не були оскаржені на предмет порушення етики поведінки, також жодного разу засідання Комітету не переносилися чи були припинені внаслідок відсутності кворуму. Середній показник присутності народних депутатів України – членів Комітету на його засіданнях склав близько 70 %, тобто в середньому в одному засіданні Комітету брали участь, як правило, 12 народних депутатів України із 17 осіб його загального складу.