Діяльність Комітету

15 червня 2017, 16:18

Члени делегації Комітету, працівники секретаріату та представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування ознайомились із інститутом омбудсмена парламенту Швеції

 

Члени делегації Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування С.Власенко, О.Ледовських, С.Кудлаєнко, М.Федорук, О.Бойко, Ю.Бублик, А.Река, О.Дехтярчук, А.Шкрум, В.Гуляєв, працівники секретаріату Комітету та представники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування ознайомились із інститутом омбудсмена парламенту Швеції.

Директор з міжнародного співробітництва офісу омбудсмена Швеції п. Шарлот Де Гір Фольман наголосила, що інститут омбудсмена діє в інтересах громадян, а також і самого державного апарату, підвищуючи довіру населення до влади, має достатню незалежність для здійснення контролю за органами державної влади та органами місцевого самоврядування у сфері забезпечення законності, зосереджує свою діяльність на захисті основоположних прав громадян, гарантує свободу, прозорість та відчуття відкритості шведському суспільству.

Шарлот Де Гір Фольман поінформувала, що на сьогодні шведський омбудсмен – це служба, передбачена законодавством держави і очолювана незалежною публічною посадовою особою, яка відповідальна перед законодавчою владою, отримує скарги на державні органи від потерпілих, службовців, наймачів, діє на власний розсуд і уповноважена проводити розслідування, рекомендувати коригувальні дії, звертатись щодо накладення дисциплінарних санкцій та подавати позов до суду. Також з метою виконання своїх повноважень омбудсмен наділений правом отримувати будь-яку інформацію та правом вільного доступу до усіх державних органів, органів місцевого самоврядування та установ.

Представник офісу омбудсмена зазначила, що омбудсмен один раз на рік представляє свою доповідь у парламенті на відкритих слуханнях та звітує перед Комітетом Ріксдагу з питань Конституції, вказала, що протягом року офіс омбудсмена попередньо вивчає та опрацьовує близько 8 тисяч справ щодо охорони навколишнього середовища, освіти, надання соціальних послуг, будівництва, охорони здоров'я. При цьому наголошувалось, що з цих 8 тисяч справ, котрі надходять до омбудсмена, залишається близько 10 відсотків від загальної кількості, які детально вивчаються та розслідуються. Найпоширенішими скаргами громадян Швеції є затягування розгляду та вирішення справ органами державної влади. Омбудсмен інформує про такі затримки уряд держави та парламент, пропонує шляхи вирішення та врегулювання проблеми з метою виконання органами влади своїх повноважень.

Представник юридичного відділу офісу омбудсмена навела низку прикладів щодо недотримання конституційних прав та свобод громадян і вказала на ряд справ, в яких омбудсмен надав правові поради органам влади щодо вирішення заяв громадян. Зокрема, цікавою була справа стосовно розгляду багаточисельних звернень одного громадянина до одного органу влади. Зазначалось, що орган влади прийняв рішення не розглядати звернення цього громадянина, однак таке рішення суперечило законодавству, у зв'язку з чим омбудсмен звернув увагу цього органу влади щодо порушення ним коституційного права громадянина на звернення і надав практичну пораду – розглядати звернення громадянина по черговості їх надходження та прийняття по ним рішення.

Під час обговорення практичної інформації щодо забезпечення конституційних прав та свобод громадян, Голова Комітету Сергій Власенко ознайомив представників офісу омбудсмена з окремими положеннями законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" щодо публічності та відкритості органів державної влади та органів місцевого самоврядування України, щодо часових рамок розгляду запитів та надання відповідей на звернення громадян, поінформував про процедуру обрання та призначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.