Діяльність Комітету

14 жовтня 2014, 16:39

4 скликання

 

Звіт

про роботу Комітету Верховної Ради України з питань

державного будівництва та місцевого самоврядування

(за період IV скликання)

 

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування утворено Постановою Верховної Ради України від 15 травня 2002 року у складі 21 народного депутата України.

Постановою Верховної Ради України від 07 червня 2002 року Головою Комітету обрано Матвієнка Анатолія Сергійовича, першим заступником Голови Комітету Слауту Віктора Андрійовича, а Постановою Верховної Ради України від 11 червня 2002 року до складу Комітету обрано таких народних депутатів України:

Безсмертного Романа Петровича;

Беспалого Бориса Яковича;

Бондаря Володимира Нальковича;

Бондаренка Володимира Дмитровича;

Горбатова Валерія Мироновича;

Дашутіна Григорія Петровича;

Іванчо Івана Васильовича;

Іоффе Юлія Яковича;

Катушеву Зарему Гафарівну;

Ключковського Юрія Богдановича;

Масенка Олександра Миколайовича;

Мельничука Валентина Васильовича;

Мельничука Михайла Васильовича;

Олуйка Віталія Миколайовича;

Оржаховського Анатолія Володимировича;

Плюща Івана Степановича;

Раханського Анатолія Варфоломійовича;

Чорновола Тараса Вячеславовича.

Протягом 2003 - 2005 років із складу Комітету вийшли Мельничук В.В., Мельничук М.В., Безсмертний Р.П., Бондар В.Н., Матвієнко А.С., а увійшов до складу Комітету народний депутат України Татусяк Сергій Пилипович.

У 2002 році в складі Комітету було утворено п'ять підкомітетів:

- з питань державного будівництва та адміністративної реформи;

- з питань діяльності органів місцевого самоврядування;

- з питань органів виконавчої влади;

- з питань виборчого законодавства та об'єднання громадян;

- з питань бюджетного забезпечення органів місцевого самоврядування.

У складі секретаріату Комітету протягом четвертого скликання працювали:

Яковина Микола Михайлович;

Чередниченко Олександр Трохимович;

Біденко Микола Омелянович;

Корнієнко Тетяна Миколаївна;

Рибак Олена Федорівна;

Юрчук Юрій Андрійович;

Данилюк Олег Анатолійович;

Матвієнко Костянтин Степанович;

Шкуріна Лідія Борисівна;

Желтова Ольга Миколаївна;

Грицик Галина Леонідівна;

Рабець Людмила Андріївна;

Дмитрук Людмила Валентинівна;

Федоренко Юлія Володимирівна;

Орденко Юрій Володимирович

За період четвертого скликання Верховної Ради України діяльність Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування була спрямована на вирішення питань подальшого розвитку правової бази органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зміцнення і розширення прав місцевого самоврядування, вдосконалення виборчого законодавства на центральному та місцевому рівнях, розв'язання проблем адміністративно-територіального устрою України, законодавчому забезпеченню адміністративної реформи.

Протягом звітного періоду Комітет провів 110 засідань, на яких було розглянуто 704 питань щодо вдосконалення законодавчого процесу та вивчення стану виконання чинного законодавства у різних його напрямках.

За період четвертого скликання Верховної Ради України Комітетом проведено   п'ять   виїзних   засідань, два парламентських слухань та комітетських слухань. Проведення таких засідань сприяло більш повному глибокому ознайомленню з проблемами місцевого самоврядування в регіонах,
допомогло в роботі по опрацюванню відповідних правових актів.

Зокрема, Комітетом спільно з Кабінетом Міністрів України у жовтні 2005 року було підготовлено та обговорено у сесійній залі Верховної Ради України за участю народних депутатів України, представників органів місцевого самоврядування, науковців тощо Рекомендації з питання : "Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування", які були ухвалені Верховною Радою України.

Комітет брав активну участь у підготовці та проведенні у квітні 2005 року Всеукраїнських зборів представників місцевого самоврядування.

За звітний період Комітетом, як головним, опрацьовано і подано на розгляд Верховної Ради України понад 460 питань з висновком головного Комітету, підготовлено і подано на розгляд 167 законопроектів, ухвалено Верховною Радою України 35 законів, у тому числі 35 підписано Президентом України і вони набули чинності. Відхилено та знято з розгляду 116 законопроектів.

Одним з головних напрямів роботи Комітету було вдосконалення виборчого законодавства.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про деякі заходи законодавчого забезпечення проведення конституційної реформи в Україні” Комітетом разом з Тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України по опрацюванню проектів Законів України про внесення змін до Конституції України, підготовлено на розгляд законопроекти "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори депутатів Верховної Ради  Автономної  Республіки  Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про Центральну виборчу Комісію", які були прийняті Верховною Радою України та підписані Президентом України. За цей час у  Комітеті було розглянуто понад 150 законопроектів з питань вдосконалення виборчого законодавства.

Працюючи над вдосконаленням практичних застосувань норм Закону України “Про вибори Президента України” Комітетом підготовлено Закон "Про особливості застосування Закону України "Про вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року". Відповідно до норм цього Закону проводились вибори Президента України.

Комітетом підготовлено також ряд законопроектів про внесення змін до Законів України  "Про  вибори  народних  депутатів  України",  "Про  вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", які  ухвалені Верховною Радою України і набрали чинності.

Комітет брав участь в моніторингу реалізації законодавства про вибори Президента України та Комісії з питань вивчення ситуації, що склалася на виборах Мукачівського міського голови в Закарпатській області.

Зважаючи на складну політичну ситуацію, яка склалася у державі, за участю Комітету Верховною Радою України було прийнято Постанови “Про політичну кризу у державі,  що  виникла у зв'язку з  виборами Президента України”, "Про стабілізацію політичної та соціально-економічної ситуації в Україні та запобігання антиконституційним діям і сепаратистським проявам, що загрожують суверенітету і територіальній цілісності України".

На виконання доручення Верховної Ради України Комітетом було підготовлено та внесено на розгляд Верховною Радою України Постанову "Про порядок проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складанню присяги новообраним Президентом України".

Відповідно   до   цієї  Постанови   проводилась   інавгурація   Президента України Ющенка В.А.

Значне   місце   в   діяльності   Комітету   займала   робота   з   правового забезпечення державного будівництва, розширення прав та зміцнення місцевого самоврядування.

Багатогранна робота проведена з визначення та обговорення концептуальних питань, розгляду та узагальнення великої кількості пропозицій щодо розробки в новій редакції законопроектів про місцеве самоврядування в Україні, про місцеві державні адміністрації, адміністративний устрій України тощо, обговорено Концепцію ефективного місцевого самоврядування.

Підготовлено законопроект про внесення змін до Конституції України щодо вдосконалення системи місцевого самоврядування.

Цей проект Закону Верховною Радою України надіслано до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності законопроекту вимогам статті 157 та 158 Конституції України.

Наполеглива робота членів Комітету і його секретаріату сприяла ухваленню Парламентом та введення в дію Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", "Про Державний Гімн України", "Про державні нагороди України (щодо заснування медалі князя Данила Галицького, звання "Мати-героїня", "Заслужений працівник фармації України").

Кропітка робота проведена з визначення концептуальних питань розгляду та узагальнення майже 2000 тисяч пропозицій і зауважень до законопроекту "Про місто-герой Севастополь", ухваленого Верховною Радої України. Даний Закон двічі заветовано Президентом України.

Разом з Верховною Радою Автономної Республіки Крим підготовлено проект Закону "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

Верховна Рада України прийняла Закон про статус, який також заветовано Президентом України.

Підготовлено низку законопроектів щодо внесення змін до Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування", які набрали чинності.

У Комітеті підготовлено до розгляду Верховною Радою України проекти законів про внесення змін до Законів України "Про державну службу", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеві державні адміністрації", "Про державні нагороди" та законопроект "Про статус сільських, селищних міських голів" тощо. Зазначені законопроекти можуть стати основою для подальшої діяльності Комітету в наступному скликанні.

Значна робота проводилася Комітетом по вирішенню проблем формування місцевих бюджетів, вдосконалення взаємовідносин між Державними та місцевими бюджетами. З цих питань Комітетом підготовлено ряд законопроектів, ухвалених Верховною Радою України і які набрали чинності.

Реалізуючи свої контрольні функції, а також права щодо підтримки місцевого самоврядування, як інституту демократичних засад, протягом вказаного періоду Комітет тричі розглядав подання представників місцевих територіальних громад щодо порушення норм законодавства (стосовно ситуації в Львівській, Боярській міських і Козинській селищній радах), давав доручення відповідним робочим групам вивчити стан справ на місцях в окремих міських радах Закарпатської, Запорізької, Дніпропетровської, Рівненської, Київської областей, висловлював свою рішучу позицію щодо захисту представницьких органів.

Комітетом   розглянуто   понад   50   питань   в   порядку   контролю за виконанням законів і постанов.

За період четвертого скликання у Комітеті розглянуто більше  10300 звернень, заяв, скарг фізичних і юридичних осіб, по яких давалися відповіді або доручення відповідним органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування.

Комітет приймав активну участь у підготовці та проведенні конференцій, семінарів, круглих столів за участю керівників органів місцевого самоврядування. За період скликання підготовлено і проведено понад 170 таких заходів.

На цих зустрічах розглядалися такі важливі проблеми, як питання вдосконалення виборчого законодавства, реформування місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою, розробка місцевих бюджетів тощо.

Працівники секретаріату брали активну участь у семінарах з програм стажування керівників та інших провідних спеціалістів апаратів районних і обласних рад, які проводилися регулярно в Апараті Верховної Ради України. За четверте скликання Комітетом розглянуто проекти 239 постанов Верховної Ради України, з них 126 ухвалено Парламентом, а 109 відхилено.

Переважна більшість таких постанов стосується питань адміністративно-територіального устрою України (зміна меж районів і міст, надання містам нового статусу, найменування і перейменування населених пунктів).

Секретаріатом Комітету своєчасно формувалися справи згідно з номенклатурою. Підготовлені в тимчасове зберігання поточні справи за 2002- 2006 роки. Оформлені архівні справи постійного зберігання за четверте скликання Верховної Ради України та підготовлені для передачі до сектору державного діловодства (законів -35, постанов-77).

В той же час ряд питань законодавчого забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, проблем державного будівництва на сьогодні залишилися не врегульованими з різних причин.

Зокрема, залишається невирішеною проблема законодавчого забезпечення адміністративно - територіального устрою України, вирішення питання державної символіки (Закон про Державний Герб України).

Протягом скликання через різні концептуальні підходи при підготовці законопроектів не набрали чинності Закони "Про місто-герой Севастополь", “Про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим", залишаються не врегульованими ряд питань діяльності органів влади Автономної Республіки Крим (не прийнято Закон про Раду Міністрів Автономної Республіки Крим).

Численні пропозиції, листи, які надходять з місць, порушують питання вдосконалення Законів "Про державну службу", "Про службу в органах самоврядування".