Діяльність Комітету

28 листопада 2012, 16:36

11401-1

Про проекти законів України про внесення змін до Закону України «Про державну службу»

 

(реєстр. №№ 11401 від 06.11.2012, 11401-1 від 19.11.2012)

 

На виконання доручень Голови Верховної Ради України В.Литвина Комітет розглянув 20 листопада 2012 року на своєму засіданні проекти законів України про внесення змін до Закону України «Про державну службу»    (реєстр. №№ 11401 від 06.11.2012, 11401-1 від 19.11.2012), подані відповідно Кабінетом Міністрів України і народним депутатом України В.Демчишеним.

Урядовим законопроектом пропонується відтермінувати на один рік набрання чинності статтями Закону України від 17 листопада 2011 року  № 4050-VI «Про державну службу» щодо оплати праці, заохочень і соціальних гарантій державного службовця, при цьому в пояснювальній записці до нього не міститься обґрунтування внесення запропонованих змін.

Альтернативним законопроектом, подання якого зумовлено зазначеною ініціативою Кабінету Міністрів України, пропонується відтермінувати набрання чинності в повному обсязі Закону України від 17.11.2011 № 4050-VI «Про державну службу» до 1 січня 2014 року.

Під час обговорення даного питання Голова профспілки працівників державних установ України Т.Нікітіна висловилась щодо доцільності поетапного (щоквартального) підвищення рівня заробітної плати державних службовців, починаючи з 1 січня 2013 року, у зв’язку з критично низьким рівнем оплати праці переважної більшості державних службовців.

Заступник Голови Комітету Ю.Ключковський звернув увагу на відсутність розрахунків з боку Уряду щодо реальних додаткових витрат у зв’язку з введенням Закону України від 17.11.2011 № 4050-VI «Про державну службу» і запропонував перенести введення в дію вказаного Закону на 1 квітня 2013 року.

Голова підкомітету – народний депутат України С.Подгорний запропонував не змінювати терміни введення в дію нової редакції Закону України «Про державну службу» та відхилити обидва подані законопроекти.

Комітет вважає, що ухвалення урядового законопроекту призведе до  неузгодженості з низкою положень Закону України «Про державну службу» у новій редакції. Перешкодою для впровадження зазначеного Закону є також неприйняття нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (законопроект з реєстр. № 9673), що призведе до розбіжностей та суперечностей у правовому регулюванні проходження служби в органах місцевого самоврядування, оскільки воно забезпечується певними нормами Закону України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України не підтримує прийняття проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 11401, Кабінет Міністрів України) у запропонованій редакції та пропонує за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу альтернативний законопроект з реєстр. № 11401-1 поданий народним депутатом України В.Демчишеним.

Заслухавши доповіді із зазначених питань, з’ясувавши позицію народних  депутатів України – членів Комітету та врахувавши висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на дані законопроекти, Комітет  ухвалив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду у першому читанні відхилити проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 11401 від 06.11.2012), поданий Кабінетом Міністрів України.

2. Винести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 11401-1 від 19.11.2012), поданий народним депутатом України В.Демчишеним, відповідно до частини четвертої статті 111 Регламенту Верховної Ради України, оскільки жодна із запропонованих пропозицій щодо даного законопроекту не знайшла достатньої підтримки для прийняття рішення Комітету.

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України із співдоповіддю щодо даних законопроектів народному депутату України, голові підкомітету з питань державного будівництва В.Демчишену.