Діяльність Комітету

17 травня 2011, 14:13

5140

Про проект Закону про Державну програму економічного

і соціального розвитку України на 2010 рік

(реєстр. №5140)

 

За дорученням Голови Верховної Ради України В. Литвина
Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування розглянув на своєму засіданні проект Закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (реєстр. №5140 від 16.09.2009 р.), поданий Кабінетом Міністрів України.

 Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 (далі – Державна програма) розроблена відповідно до завдань та положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток», Декларації цілей та завдань бюджету на 2010 рік (Бюджетної декларації), Прогнозу економічного та соціального розвитку України на 2010 рік, проекту Стратегії розвитку України “Україна 2020: стратегія національної модернізації”, Цілей Розвитку Тисячоліття – Україна.

 Методичною основою розроблення Державної програми є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України».

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку країни, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на національну економіку у Державній програмі визначено цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та система основних заходів щодо реалізації державної політики.

Основною метою Державної програми є відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту подальшого стійкого розвитку, що стане базовою передумовою для розв’язання гострих соціальних проблем та загального підвищення добробуту населення.

Комітет відзначає, що проектом Державної програми передбачається одним із пріоритетних завдань органів виконавчої влади вважати побудову раціональної просторової основи організації публічної влади. В цьому сенсі заслуговує на особливу увагу запровадження моніторингу соціально-політичної бази реформування адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, плани розроблення та сприяння прийняттю законів України «Про адміністративно-територіальний устрій України», «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція), «Про місцеві державні адміністрації» (нова редакція).

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевих бюджетів та комунальної власності, з’ясувавши позицію народних депутатів України - членів Комітету, запрошених на засідання осіб, врахувавши висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України  та обговоривши питання,  Комітет ухвалив:  

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань економічної політики рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік (реєстр. №5140 від 16.09.2009 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду у першому читанні  прийняти за основу.

 2. Направити цей висновок до Комітету з питань економічної політики, визначеного головним з підготовки та опрацювання вищезазначеного законопроекту.