Діяльність Комітету

28 квітня 2011, 12:02

2512

Проект Закону України про місто Харків

(реєстр. № 2512 від 19.05.2008)

 

         Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України розглянув проект Закону України про місто Харків (реєстр. № 2512 від 19.05.2008), внесений народним депутатом  України О.Фельдманом.

Зазначений законопроект, за визначенням суб’єкта права законодавчої ініціативи, розроблено з метою приведення законодавства України у відповідність до Європейської Хартії місцевого самоврядування та Рекомендацій Ради Європи № 48 (1998),102 (2001), щодо місцевої та регіональної демократії в Україні затверджених постійним комітетом Конгресу місцевих і регіональних демократій в Україні (КМРВЄ) 9 листопада 2001 року та 28 травня 1998 року.

Законопроект передбачає врегулювання в окремому законодавчому акті суспільних відносин у сфері: побудови влади в місті Харкові, зокрема, функціонування в ньому місцевого самоврядування; містобудування; медичного, соціального забезпечення, житлово-комунального обслуговування населення; багатьох інших аспектів державно-правового життя в цьому місті.

Комітет зазначає, що система адміністративно-територіального устрою України та основні засади місцевого самоврядування в Україні регулюються Конституцією України (розділи ІХ та ХІ). Відповідно до статей 130 та 140 Основного Закону України спеціальний статус, який визначається законами України, мають лише два міста в Україні – Київ та Севастополь. Окремими законами України не може встановлюватись спеціальний статус інших міст України або особливості здійснення місцевого самоврядування в інших містах.

Положення даного законопроекту не узгоджуються з нормами Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, який є базовим у відповідній сфері та не допускає встановлення іншими законами України винятків із встановлених ним засад здійснення місцевого самоврядування, за виключенням особливостей здійснення місцевого самоврядування у містах Києві та Севастополі (частини перша, друга статті 24).

Комітет з питань правової політики у своєму висновку від 26.06.2008  повідомляє, що запропонована законодавча пропозиція суперечить Конституції України.

Комітет з питань бюджету у своєму висновку від 11.12.2008 повідомляє, що законопроект матиме вплив на бюджети.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку від 05.11.2008 № 16/3-1359/2512 висловлює низку зауважень і пропозицій до законопроекту та вважає, що за результатами розгляду у першому читанні його доцільно відхилити.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевого самоврядування, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб, беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та обговоривши питання,

 Комітет    у х в а л и в:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради проект Закону України про місто Харків (реєстр. № 2512), внесений народним депутатом України О.Фельдманом, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.

2. Співдоповідачем із зазначеного питання визначити народного депутата України –– голову підкомітету з питань місцевого самоврядування Трайдука М.Ф.