Діяльність Комітету

28 квітня 2011, 11:42

7228

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

«Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим»

(щодо граничного віку перебування на державній службі виборних посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим)

(реєстр. № 7228 від 07.10.20010 р.)

 

За дорученням Голови Верховної Ради України В.Литвина Комітет розглянув на своєму засіданні проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» (щодо граничного віку перебування на державній службі виборних посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим), внесений народними депутатами України О.Черноморовим, А.Горбатюком, С.Гордієнком, В.Сінченком (реєстр. №7228  від 07.10.2010 р.).

Даним законопроектом пропонується передбачити у згаданому Законі норму щодо непоширення обмеження граничного віку перебування на державній службі на виборних посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим та закріпити на законодавчому рівні право Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим самостійно добирати помічників, радників (патронатну службу).

За узагальнюючим висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України запропонований законопроект за результатами розгляду в першому читанні доцільно відхилити та пропонується розв’язувати порушену проблему шляхом надання службовцям органів влади Автономної Республіки Крим статусу посадових осіб місцевого самоврядування.

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України вважає, що законопроект внесений з порушенням Регламенту Верховної Ради України через відсутність фінансово-економічного обґрунтування (розрахунку розміру витрат) та пропозиції щодо покриття цих втрат.

Комітет не може погодитись із зазначеними висновками, оскільки:

·                   у частині першій статті 33 Конституції Автономної Республіки Крим йдеться про порядок віднесення згаданих  виборних посад до відповідних категорій посад державних службовців, а не про поширення на відповідних виборних посадових осіб в повному обсязі статусу державних службовців;

·                   аналіз чинного законодавства з питань статусу депутатів, у тому числі, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (стаття 9 Закону України «Про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим»), дає підстави стверджувати, що жодний з таких законодавчих актів не містить обмежень щодо граничного віку як для обрання, так і для здійснення повноважень на певних посадах;

·                   виборні посадові особи Верховної Ради Автономної Республіки Крим займають посади у представницькому органі (органі влади) автономії, а не в державному органі чи органі місцевого самоврядування, зважаючи на що існують певні особливості проходження ними відповідної служби, що має бути чітко врегульовано законом;

·                   реалізація запропонованих у законопроекті змін, у тому числі, щодо патронатної служби, не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету, оскільки фінансування витрат на відповідні потреби здійснюватиметься в межах коштів, передбачених на забезпечення діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим згідно із статтею 17 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим».

Комітет з питань бюджету також вважає, що законопроект не матиме впливу на дохідну та видаткову частини державного та місцевого бюджетів та у разі прийняття його норми можуть набирати чинності з дня опублікування.

Зважаючи на викладене Комітет вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 р. № 1861-VІ, проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» (щодо граничного віку перебування на державній службі виборних посадових осіб Верховної Ради Автономної Республіки Крим), внесений народними депутатами України О.Черноморовим, А.Горбатюком, С.Гордієнком, В.Сінченком (реєстр. №7228  від 07.10.2010 р.), за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу.

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування підготувати даний законопроект до другого читання.

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань державного будівництва В.Демчишена.