Діяльність Комітету

28 квітня 2011, 11:43

7078

Про проект Закону про внесення змін до Закону України

"Про державні нагороди України"

(щодо запровадження почесного звання України "Місто військової слави")

(реєстр. № 7078 від 01.09.2010 р.)

 

Комітет розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України В.Литвина проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" (щодо запровадження почесного звання України "Місто військової слави") (реєстр. № 7078), поданий народним депутатом України П.Цибенком.

    Законопроектом пропонується шляхом внесення доповнень до статті 10 Закону України “Про державні нагороди України” встановити почесне звання “Місто військової слави” з метою присвоєння такого почесного звання містам України, на територіях яких або поблизу від яких в ході жорстких битв Великої Вітчизняної війни захисники Вітчизни виявили мужність, стійкість та масовий героїзм.

Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України, проаналізувавши зазначений законопроект на відповідність його вимогам Регламенту Верховної Ради України, у своєму висновку зазначив, що законопроект оформлено та зареєстровано згідно з вимогами статей 90-92 Регламенту. 

Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів підтримує ініціативу автора і рекомендує Верховній Раді України зазначений проект Закону за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу, оскільки вважає, що прийняття законопроекту дозволить активізувати військово-патріотичну роботу та виховання майбутніх поколінь на героїчних прикладах і традиціях, виявлених народом у боротьбі з фашизмом.

Комітет з питань національної безпеки та оборони в цілому підтримуючи запровадження такого почесного звання, водночас вважає недоцільним внесення з цією метою змін до Закону України “Про державні нагороди України”. Більш доцільним, на думку Комітету, є прийняття окремого закону для встановлення такого звання та визначення правових основ його присвоєння.

Отже, Комітет з питань національної безпеки та оборони пропонує даний проект Закону за результатами розгляду його в першому читанні відхилити.

Комітет з питань правової політики, проаналізувавши законопроект на відповідність Конституції, зазначає, що він не містить ознак, які б свідчили про невідповідність його положень Основному Закону України. Водночас Комітет також звертає увагу, що законодавча ініціатива, запропонована автором, не узгоджується з низкою положень Закону України “Про державні нагороди України”.

Враховуючи викладене, Комітет з питань правової політики вважає за доцільне рекомендувати Верховній Раді України зазначений законопроект при його розгляді в першому читанні відхилити.

Комітет з питань бюджету у своєму висновку до законопроекту звертає увагу, що встановлення нового почесного звання має супроводжуватися виготовленням документів, що посвідчують нагородження пам’ятних знаків, на виготовлення яких у Законі про Державний бюджет України, як правило, передбачаються кошти за відповідною бюджетною програмою. Таким чином, оскільки запровадження зазначеного почесного звання призведе до збільшення видатків державного бюджету, у разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2011 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2012 року, а після 15 липня 2011 року – не раніше 1 січня 2013 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від прийняття закону). 

Головне науково-експертне управління у своєму висновку до законопроекту зазначає, що його концепція не узгоджується з ідеологією чинного Закону України “Про державні нагороди України” і за результатами розгляду законопроекту в першому читанні пропонує його відхилити.

    Враховуючи викладене, а також заслухавши інформацію з цього питання народного депутата України, секретаря Комітету С.Гордієнка, Комітет  ухвалив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державні нагороди України" (щодо запровадження почесного звання України "Місто військової слави") (реєстр. №7078), поданий народним депутатом України П.Цибенком, за наслідками розгляду в першому читанні відхилити.

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, секретарю Комітету С.Гордієнку.