Головна > Документи > Реєстр публічної інформації > Рекомендації Комітету - 8 скликання

Діяльність Комітету

Надрукувати Збільшити зону перегляду

Рекомендації Комітету - 8 скликання

24 травня 2017, 10:53

РЕКОМЕНДАЦІЇ круглого столу у Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування на тему: «Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування»

 

СХВАЛЕНО

Рішенням Комітету

«24» травня 2017 року

(протокол № 71)

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

 круглого столу у Комітеті Верховної Ради України

з питань державного будівництва, регіональної політики

та місцевого самоврядування на тему:

«Партисипативна демократія в системі

місцевого самоврядування»

 

Учасники круглого столу на тему: «Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування», що відбувся 10 квітня 2017 року у Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за сприяння та підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні», Проекту USAID «Громадяни в дії», Програми USAID «РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво», Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, відзначають наступне.

З часу здобуття незалежності Україна досягла значних успіхів на шляху  демократизації суспільства – як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні. Сучасний стан локальної демократії в Україні характеризується бурхливим розвитком, значною варіативністю форм та оперативним впровадженням у вітчизняну практику кращих світових досягнень у цій сфері. Так, чинне законодавство України закріплює достатньо широкий спектр можливих форм участі громадян у вирішенні питань місцевого значення: окрім традиційних для демократичних країн виборів і референдумів, українське законодавство передбачає також такі моделі демократії участі, як загальні збори громадян за місцем проживання, громадські слухання, місцеві ініціативи, е-петиції, створення органів самоорганізації населення тощо, застосування яких дозволяє ефективно підтримувати різноманітні прояви громадянської активності й спрямовувати енергію розрізнених верств громадян на досягнення спільних суспільно значущих результатів.

У той же час, обговоривши поточний стан та перспективи розвитку локальної демократії в Україні, а також ознайомившись з відповідним досвідом зарубіжних країн, учасники круглого столу констатують, що задля розвитку дієвої системи місцевого самоврядування та формування громадянського суспільства вітчизняній локальній демократії бракує належних нормативних та організаційних умов, а головне – працюючих механізмів реалізації законодавчих норм на практиці.

Так, обговорюючи даний предмет, учасники круглого столу зауважували про різні шляхи удосконалення нормативно-правового забезпечення локальної демократії, зокрема:

-  про прийняття окремого законодавчого акту щодо кожної форми локальної демократії (зокрема, шляхом прийняття внесених на розгляд Верховної Ради України законопроектів «Про органи самоорганізації населення» (реєстр.             № 2466), «Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання» (реєстр. № 2467), «Про громадські слухання» (реєстр.           № 2295а), «Про місцеві ініціативи» (реєстр. № 2296а), «Про публічний контроль» (реєстр. № 2297а), про місцевий референдум (реєстр. №№ 2145а-1, 2145а-2, 2145а-3, 2535, 2535-1) тощо);

-  про підготовку та ухвалення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вдосконалення та чіткості нормативно-правового регулювання механізмів місцевої демократії;

-  про розробку та прийняття єдиного, «рамкового» законодавчого акту, який би комплексно врегульовував всі аспекти реалізації права громадян на участь в управлінні місцевими справами.

За результатами широкого обговорення та детального аналізу ситуації учасники круглого столу:

 

відзначають, що сучасний етап демократичних трансформацій в Україні потребує посилення механізмів безпосередньої участі громадян у суспільно-політичних процесах, пошуку та впровадження нових прогресивних форм демократії участі на місцевому рівні,  спрямованих на забезпечення прав та свобод людини, задоволення її потреб, підвищення ефективності надання послуг населенню, зростання його добробуту, які б відповідали сучасним світовим вимогам;

 

наголошують на необхідності консолідації зусиль органів державної влади, органів місцевого самоврядування та представників громадянського суспільства в процесі створення сприятливого правового середовища для утвердження місцевої демократії в Україні, забезпечення належного рівня співпраці органів місцевого самоврядування з членами територіальних громад, гарантування реальної участі членів територіальних громад в управлінні місцевими справам;

 

рекомендують:

-  підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування продовжити дослідження досвіду зарубіжних країн з розвинутою демократією задля пошуку оптимальної моделі правового регулювання питань локальної демократії, здатної забезпечити реальне народовладдя;

-  органам місцевого самоврядування активізувати застосування механізмів локальної демократії для вирішення питань місцевого значення із залученням членів територіальних громад, зокрема, шляхом впровадження у свою діяльність інструментів електронного урядування;

-        інститутам громадянського суспільства надавати експертну, інформаційну та іншу підтримку органам місцевого самоврядування в імплементації механізмів локальної демократії, сприяти підвищенню спроможності членів територіальних громад брати активну участь в управлінні місцевими справами та застосуванні механізмів локальної демократії шляхом вивчення, популяризації та поширення кращих вітчизняних і міжнародних практик у цій сфері.